Záhady - Bermudský trojúhelník

Bermudský trojúhelník nebo také ďábelský trojúhelník, hřbitov Atlantiku, moře duchů a smrti. Už od dávné minulosti lidé přisuzovali mizení v Bermudském trojúhelníku nadpozemským stvořením, velkým obludám, mimozemšťanům, ...

Bermudský trojúhelník

Bermudský trojúhelník nebo také ďábelský trojúhelník, hřbitov Atlantiku, moře duchů a smrti. Už od dávné minulosti lidé přisuzovali mizení v Bermudském trojúhelníku nadpozemským stvořením, velkým obludám, mimozemšťanům, mořským pannám nebo Krakenovi, který měl požírat námořníky.

Doby, kdy se lidé domnívali, že příčinou záhad v Bermudském trojúhelníku jsou mořské obludy jsou pryč. Už v minulém století vědci tápali nad touto oblastí a snažili se vysvětlit, co za tímto záhadným jevem vězí.

Jednou z příčin mizení v Bermudském trojúhelníku je působení silného magnetického pole. V této oblasti se střelka magnetického kompasu najednou otočí k pravému zeměpisnému severu, i když normálně na Zemi se otočí k magnetickému severu. Odchylka mezi zeměpisným a magnetickým severem znamená pro námořníky velké nebezpečí, obzvlášť v navigaci, proto se mohou snadno ocitnout v nebezpečí.

Další možností je působení Golfského proudu. Ten společně s karibsko-atlantickým podnebím vytváří počasí ,které je nepříhodné pro plavbu i pro let. To objasňuje, proč nebyly nalezeny žádné trosky ani pozůstatky. V oblasti Bermudského trojúhelníku je také mnoho útesů a mořských proudů, které plavbu nijak neusnadní.

S novou teorií nedávno přišli britští vědci. Za zmizení lodí a letadel v Bermudském trojúhelníku stojí plyn – methan. Ten se uvolňuje z mořských hlubin na hladinu moře a dále stoupá do ovzduší. Když methan vystupuje z hlubin ve větším množství, snižuje hustotu vody až do takového stavu, kdy se pevné objekty, včetně lodí, začnou propadat do vody.

Poslední teorie platila pro lodě. Proč ale v Bermudském trojúhelníku mizí i letadla? Vědci tvrdí, že methan, který z hladiny stoupá do ovzduší a je v dostatečné míře, způsobí společně s malým množstvím kyslíku poruchu motorů. Avšak nižší koncentrace je mnohem nebezpečnější, protože směs vzduchu a methanu je výbušná, a tak by mohla explodovat vlivem žáru z motoru letadel.

Dnes už nikdo nevěří tomu, že za mizení v Bermudském trojúhelníku mohou mořské příšery nebo mimozemšťané. Zvlášť, když vlivem silného magnetické pole nebyl úplně prozkoumán. Ať už je ale záhadou cokoliv, navždy zůstane Bermudský trojúhelník oblastí, odkud nemusí být návratu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19636 (internetovy-magazin.cz#7556)


Přidat komentář