Sedm divů světa

Sedm divů světa. Mezi sedm divů světa patří pyramidy, Semiradiny zahrady, Artemidin chrám, Diova socha, Mauzoleum, Rhodský kolos, maják na ostrově Faros. Egyptské pyramidy jsou prvním a jediným divem světa, který se uchoval.

Sedm divů světa - egyptské pyramidy

Egyptské pyramidy jsou prvním a jediným divem světa, který se uchoval do dneška. I když jsou v Egyptě desítky pyramid, za div světa se pokládají pouze ty, které stojí v Gize. Jsou to Chufuova pyramida, Rachefova pyramida, Menkaureova pyramida.

Sedm divů světa - Vysuté zahrady Semiradiny

Vysuté zahrady Semiradiny nechal postavit král Nabukadnesar II. ve svém království. Jednalo se o cihlovou terasu vysokou 23 metrů, na které bylo vysázeno velké množství exotických rostlin.

Sedm divů světa - Artemidin chrám v Efesu

Artemidin chrám byl postaven kolem roku 550 př. n. l. na pobřeží Malé Asie. Půdorys měl rozměry 115x55 metrů a podél chrámu se tyčily dvě řady sloupů (celkem 125) vysokých 20 metrů. Artemidin chrám byl postaven z vápence obloženého mramorem. Chrám sloužil pro náboženské obřady a jako obchodní centrum.

Sedm divů světa - Feidiův Zeus v Olympii

Socha Dia v Olympii byla vysoká 12 metrů. Vytvořil ji řecký sochař Feidiás v roce 433 př. n. l. Oděv a jiné ozdoby sochy byly vyrobeny ze zlata a slonoviny. Trůn byl ozdoben ebenem, zlatem, slonovinou a drahokamy. Zeus držel žezlo a sochu bohyně Niké.

Sedm divů světa - Mauzoleum v Halikarnassu

Mauzoleum bylo vybudováno v dnešním Turecku pro vládce Mauzola. Mauzoleum bylo 41 metrů vysoké, na základě mělo 36 iónských sloupů. Na jeho vrcholu byla plošina se sochami Mauzola a jeho manželky Artemidy. Mauzoleum bylo zničeno zemětřesením.

Sedm divů světa - Rhodský kolos

Rhodský kolos byla bronzová socha řeckého boha Helia. Socha stála nad vjezdem do přístavu na ostrově Rhodos a byla vysoká asi 37 metrů. Byla zničená roku 226 př. n. l. při zemětřesení, kdy se zlomila v kolenou.

Sedm divů světa - Maják na ostrově Faros

Jde o první maják na světě, který byl postaven roku 304 př. n. l. na ostrově Faros u Alexandrie. Maják dosahoval výšky 134 metrů a na jeho vrcholu hořel oheň ,který ukazoval lodím vjezd do přístavu.

Sedm divů světa - seznam

 • Egyptské pyramidy 2550 př. n. l. Egypťané
 • Visuté zahrady Semiramidiny 600 př. n. l. Babylóňané
 • Feidiův Zeus v Olympii 435 př. n. l. Řekové
 • Artemidin chrám v Efesu 550 př. n. l. Řekové
 • Mauzoleum v Halikarnassu 351 př. n. l. Helénská civilizace
 • Rhódský kolos 292-280 př. n. l. Helénská civilizace
 • Maják na ostrově Faru 3. století př. n. l. Helénská civilizace

Nových sedm divů světa

Dne 7. 7. 2007 bylo podle počtu hlasů zaslaných lidmi z celého světa zvoleno nových sedm divů světa. Anketu zaktivoval švýcarsko-kanadský dobrodruh Bernard Weber. Kritici, včetně expertů z UNESCO, se však od této aktivity distancují. Pouze pro informaci uvádíme jejich seznam:

 • Chichén Itzá Mexiko Yucatán, Mexiko 800 př. Kr.
 • Socha Krista Spasitele Brazílie Rio de Janeiro, Brazílie 1921 - 1931
 • Velká čínská zeď Čína Čína 221 př. Kr. - 1644 po Kr.
 • Machu Picchu Peru Cuzco, Peru 1460 - 1470
 • Petra Jordánsko Jordánsko 1. st. př. Kr. - 100 po Kr.
 • Koloseum Itálie Řím, Itálie 70 - 82 po Kr.
 • Tádž Mahal Indie Agra, Indie 1630 Taj Mahal

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19633 (internetovy-magazin.cz#7536)


Přidat komentář