Reiki - léčba a kurzy

Někteří učitelé nabízejí další, jiné stupně podle svých znalostí a schopností. Reiki existuje v mnoha formách a směrech a prochází menším či větším vývojem. Na jednu stranu je to jistě pozitivní, ale na druhou stranu vzniká určitý chaos.

Co znamená slovo REIKI?

Reiki je japonský výraz. REI znamená něco mystického, zázračného a posvátného. KI je síla, něco neviditelného či energie vesmíru. Reiki slouží kromě harmonizace a uzdravení těla také k rozvoji osobnosti.

REIKI není ani pozitivní a také ani negativní. Představuje jednu z nejvyšších, lidem dosažitelných vibrací životní energie.

Co obnáší Reiki?

Reiki je jednou z alternativních léčebných metod aktivující a harmonizující naše osobní já a spojuje nás s vesmírnou energií. Reiki není ani náboženství a také to v žádném případě není sekta. Reiki se používá jako podpůrná terapie při léčení závažných onemocnění.

Odkud pochází Reiki?

Reiki je víceméně uznávaná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami.** Reiki předpokládá existenci energetických center** (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální.

Zajímá Vás léčba pomocí Reiki...

... nebo chcete tuto životní energii rozdávat druhým? Nevíte, na koho se obrátit? V tom případě navštivte Centrum Péče o Duši, kde máte možnost podstoupit terapii energii Reiki, a pokud se vám tato životní cesta zalíbí, můžete podstoupit kurzy a semináře Reiki, a mnoho dalšího...

Jak Reiki léčí?

Reiki je doslova pro každého z nás. Každý se může naučit s touto vesmírnou energií zacházet. Naším tělem procházejí energetické dráhy tzv. meridiány a také se na našem těle nacházejí energetická centra tzv. čakry. Pokud dojde k zablokování těchto center a drah, dochází k nemoci. Pomocí energie Reiki dochází k rozpuštění a odstranění zablokované oblasti. Dochází k odstranění příšin zablokování, což má za následek uzdravení.

K čemu vede energie Reiki?

 • k hlubokému uvolnění
 • k uvolnění zablokované energie
 • odstraňuje z těla toxické látky
 • přivádí do těla léčivou životní sílu (vitální energii)
 • zvyšuje vibraci energetického pole člověka a tím přidává tělu životní energii

Kdo může pracovat s Reiki?

S energií Reiki může pracovat každý, kdo má zájem a chce pomáhat sobě i druhým, zvířatům, rostlinám i naší planetě. Abychom mohli Reiki prakticky používat, ať už pro sebe nebo pro druhé, je potřeba otevřít určité oblasti našeho těla i duše. Tato otevírání se dějí zasvěcením. Při zasvěcení se v člověku probudí vnitřně uzdravující aspekt a je naladěn na přijímání vesmírné energie. učitel vykoná duchovní rituál tzv. inicializaci, což je naladění na vyšší frekvenci. Energetická centra se přenesou do roviny vyšších vibrací a energie mohou touto vibrací protékat.

Druhy stupňů Reiki

Reiki 1.stupeň

Na tomto semináři se naučíte základům a historii reiki, praktickému použití Reiki-terapii na sobě a druhých. Obdržíte symbol Reiki, který Vás bude chránit a harmonizovat. Dále se také naučíte pojmy jako jsou čakry a energetické pole. Před zasvěcením do energie Reiki proběhne meditace, která zklidní Vaše tělo i mysl. Během kurzu se seznámíte s duchovním učením o "já jsem" a jeho možnostmi a použití v běžném životě.

Reiki 2. stupeň

Při druhém stupni se žáci naučí pracovat s energií Reiki mimo čas a prostor. Žák bude iniciován do 3. symbolů a naučí se posílat energii do minulosti i budoucnosti, aby si zajistil harmonické řešení životních a zdravotních situací. pomůže tím rozpustit staré vzorce chování, úzkostí, ztrachu, závislostí, obav a jiných mentálně-psychických a zdravotních poruch. Dále se naučíte čistit místnosti od negativních energií a bude Vám vysvětleno použití sedmi hlavních paprsků kosmického spektra.

Reiki 3. stupeň

Tento stupeň je mistrovským, budete iniciováni mistrovskou energií a jste oprávněni používat velmi silný mistrovský symbol energie Reiki k duchovnímu růstu a osobní transformaci. Dále se naučíte energetické očistě předmětů a technice očištění místnosti. Součástí kurzu je i meditace k uvolnění těla i mysli.

Reiki 4. stupeň

Tento stupeň by měl absolvovat hlavně ten žák, který se rozhodl učit a předávat umění Reiki ostatním.

Polární a nepolární energie

 • energie nepolární - s touto energií pracujeme například při "Reiki léčení"
 • energie polární - například léčení "lidským magnetismem"

Jaké jsou druhy Reiki?

 • Rainbow Reiki
 • Karuna Reiki
 • Seichim Reiki
 • Kundalini Reiki
 • Elemental Reiki
 • Imara Reiki
 • Angel Ray Reiki
 • Essential Reiki
 • Golden Age Reiki
 • Emerald Reiki

... a další. Každá odnož nabízí unikátní a tu "nejkvalitnější" energii na té "nejvyšší možné" vibraci. Udělte si na to vlastní názor. Možná v tom něco je, možná ne. Lišit se budou symboly, možná i forma jak se v nás bude Reiki energie projevovat. Pokud má někdo rád Egypt, může mu být blízké "Seichim Reiki" apod.

Důležité je správně dýchat při Reiki?

Dech je** úzce propojen s naším momentálním rozpoložením.** Pokud jsme v klidu, dech je klidný a pravidelný. Na druhou stranu, pokud jsme ve stresu dech je zrychlený a nepravidelný. Této vlastnosti lze s výhodou využít.

Pravidelné dýchání

Nejdříve si uvědomíme svůj dech a poté začneme klidně a pravidelně dýchat. Ze začátku můžeme provést několik co nejhlubších nádechů a výdechů, poté již dýcháme co nejpřirozeněji a do procesu dýchání  zasahujeme co nejméně intelektem. Pouze si bděle uvědomujeme dech.

Nádechy a výdechy

Velmi důležitá je bdělost během procesu dýchání. Tedy neustále vědět o tom, že dýcháme. Nemusíme se přitom soustředit na nádech a výdech. Postačí soustředění pouze na nádechy, či pouze na výdechy. Druhá část dechového cyklu se bude dít zcela automaticky.

Proč začít s Reiki?

S Reiki je možno začít kdykoli. Chcete-li pro sebe či jiné něco udělat, začněte s Reiki. Je to zcela bezpečný způsob jak si dát v klidu do pořádku svůj život. Je to také možnost, jak si dát do pořádku své tělo a jeho součásti. Vaše duše bude v souladu s Vaším tělem. Reiki Vám pomůže zharmonizovat svůj život, zbytečně se nestresovat a brát život v klidu a s naprostou lehkostí.

Reiki můžete provádět skoro kdekoli a kdykoli.** Reiki Vás bude doprovázet doslova celý život.** Začnete na něm být závislými a brát ho jako svou součást. Reiki je prostě životní styl, který Vás donutí se zamyslet nad tím, co je v životě důležité. Naučí Vás zvládat celý den bez zbytečných stresů a depresí.

Váš den bude maximálně v neutrální póze a nikoli negativní ba co víc depresivní. To Vás posune dál, neboť máte-li depresivní náladu, tak se nesnažíte, neboť jste apatičtí a čekáte, až Vás to přejde a pokud máte takové nálady pořád, nebudete se snažit nikdy.

Co dodat k Reiki?

Až už se pro Reiki rozhodnete či ne, je to jedno. Pokud si o Reiki něco přečtete, nebo se prostě rozhodnete si Reiki jen tak vyzkoušet, rozhodnete se sami podle sebe, zda se jím necháte vést či ne. Nejdůležitější je, abyste byli svými a nenechali se nikdy k ničemu nutit.

Reiki je krásná věc, ale pouze tehdy, chcete Vy sami nechat Reiki ve svém životě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16042 (rodina-finance.cz#22208)


Přidat komentář