Původ puku a jeho vzniku

Ještě předtím, než se objevil puk z pryže se místo touše používaly různé náhražky. Začínálo to různými dřevěnými kousky, které se postupem času formovaly do kulatého tvaru, ale někdy se použil třeba i zmrzlý koňský trus.

Původ puku a jeho vzniku

Ačkoliv Irská hokejová reprezentace začala regulérně fungovat teprve v roce 2004, výraz, který symbolizuje lední hokej na celém světě, pochází zřejmě právě z tohoto ostrova. Výraz „puc” totiž znamenal strčit, udeřit (poke, punch). Poté, co se Irové začali stěhovat za velkou louži do Severní Ameriky se tento výraz postupně přesunul na ledové plochy.

  • Písemný záznam o puku se poprvé objevuje v roce 1876

    Byl zachován v kanadském městě, které je považováno za jednu z bašt hokeje, Montrealu a to rok poté, co se zde hrálo první utkání po střechou.

Co se používalo před vznikem puku

Ještě předtím, než se objevil puk z pryže se místo touše používaly různé náhražky. Začínálo to různými dřevěnými kousky, které se postupem času formovaly do kulatého tvaru, ale někdy se použil třeba i zmrzlý koňský trus. Při této přestavě je potřeba obdivovat předchůdce dnešních zakuklených brankářů.

Není puk jako puk

Poslední roky se všechny puky, které vidíte na mezinárodních kolbištích vyrábějí a dováže od nás, konkrétně z Valašska. Jejich ceněná vlastnost je to, že po dotyku plexiskla a mantinelu za sebou nezanechávají černé šmouhy a nejlépe splňují i další vlastnosti jako je tvrdost, pružnost nebo odraz.

Výroba puků

Výrabějí se ve speciálních strojích, ve kterých se pryž zahřívá až na teploty, které přesahují 150 stupňu. Celý proces trvá asi 13 minut, přičemž jeden stroj dokáže najednou vyprodukovat až čtyřicet kusů černých „pryžáků”. Menší kuriozitou je, že pro lepší vzhled a černý lesklý povrch se do směsi přidávají i saze.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19757 (internetovy-magazin.cz#8374)


Přidat komentář