Počítačové viry

Počítačový vir je program nebo také část programového kódu, který je schopný sebevytvoření bez vědomí uživatele. Jednodušeji řečeno: Počítačový vir je počítačový program, který se šíří, aniž by o tom člověk sedící za počítačem věděl.

Počítačový vir

Počítačový vir je program nebo také část programového kódu, který je schopný sebevytvoření bez vědomí uživatele. Jednodušeji řečeno: Počítačový vir je počítačový program, který se šíří, aniž by o tom člověk sedící za počítačem věděl.

Počítačové viry - Trojský kůň

Kromě počítačových virů existuje tzv. trojský kůň. Jedná se o program, který se, oproti počítačovému viru, nemůže šířit sám. V mnoha případech si trojského koně do vašeho počítače zanesete sami spolu s jiným programem.

Počítačové viry - Spam

Spam je termín pro nevyžádanou elektronickou poštu, která je obvykle reklamního charakteru. Sám o sobě není nijak nebezpečný, ale zatěžuje komunikační linky a další výpočetní zdroje.

Dělení

 • Souborové viry

  Napadají jen soubory a jsou rozlišeny na přepisující viry, link viry, doprovodné viry, viry přímé akce, rezidentní viry, zakódované viry a polymorfní viry.

   

 • Bootviry

  Tento počítačový vir napadá boot sektor nebo partition tabulku pevného disku.

   

 • Multiparitní viry

  Jedná se o kombinaci souborových a boot virů. To tedy znamená, že napadají jak partition

  tabulku, tak i soubory.

   

 • Makroviry

  Činnost makroviru spočívá v tom, že tento počítačový virus je přenášen a uložen v dokumentu.

   

Projev

 • Zpomalení práce systému

  Počítačový vir potřebuje pro svou práci část pracovních systémů počítače, které „krade″ jiným programům.

   

 • Šifrování dat

  Některé počítačové viry se mohou projevovat tak, že zašifrují data na pevném disku počítače, které berou jako tzv. rukojmí a za šifrovací klíč požadují například své nesmazání ze systému.

  Tiskárny - bez počítače ani ťuk (na papír)

   

 • Blokování místa

  Počítačový vir je vždy někde uložen, a to buď na pevném disku, v paměti nebo na obou místech.

 • Krádež dat

  Krádež dat je oblíbenou činností hlavně e-mailových virů, která sem tam odešlou elektronickou poštu předem určenému nebo náhodnému příjemci data z počítače.

   

 • Zamrznutí systému

  Počítačové viry nejsou nijak testovány pro různé počítače a konfigurace software a hardware, a tak se může stát, že systém bez zjevné příčiny „zamrzne″.

   

 • Zničení dat

  Zničení dat je jedna z nejhorších věcí, která vás může v souvislosti s počítačovým virem potkat, pokud pravidelně nezálohujete data.

   

Obrána

 • Především musíte pravidelně zálohovat soubory ve vašem počítači (pořizujte kopie dat).
 • Stahujte si nejnovější aktualizace a mějte zapnutý rezidentní štít (kontroluje veškerou práci počítače).
 • Každý neznámý soubor nebo médium, se kterým chcete pracovat, nejprve otestujte antivirovým programem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19779 (internetovy-magazin.cz#8427)


Přidat komentář