Numerologie a Vaše datum narození

Numerologie data narození se k poznání sebe či druhých využívá nejčastěji. Numerologickým rozborem vašeho data narození můžete zjistit, jaká je podstata vaší osobností, jaké máte vrozené nadání a co vám naopak v povaze chybí.

Datum narození

Numerologie data narození se k poznání sebe či druhých využívá nejčastěji. Numerologickým rozborem vašeho data narození můžete zjistit, jaká je podstata vaší osobností, jaké máte vrozené nadání a co vám naopak v povaze chybí.

Datum narození a Vaše životní číslo

Pomocí numerologie data narození získáte své životní číslo. Vypočítáte jej tak, že sečtete všechna čísla vašeho data narození a výsledek sečtete znovu tak, aby zbylo jednomístné číslo. Nesčítají se pouze čísla 11 a 22.

  • Příklad

    Datum narození: 1. 2. 1966
    Životní číslo je: 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 6 = 25 = 2 + 5 = 7 ##

Datum narození - Životní číslo 1

Jedničky jsou rození vůdci s velkou dávkou odvahy a inspirace. Jsou aktivní a tvůrčí. Dávají přednost individuálnímu úspěchu, kdy se prosadí vlastní iniciativou. Jsou dominantní a mají silnou vůli. Dokáží dosáhnout nevídaných úspěchů. Někdy jsou jimi ale tak zaslepení, že se stanou nadřazenými až diktátorskými. Mají pocit nepochopení ze strany druhých a cítí se často osaměle.

Datum narození - Životní číslo 2

Dvojky jsou osoby laskavé, intuitivní a diplomatické. Umí naslouchat druhým. Chybí jim dostatek odvahy k realizaci vlastních plánů, iniciativu přenechávají druhým. Partnerství kladou na první místo. Jsou oddaní v lásce i přátelství. Dokáží urovnat spory druhých a jsou jedineční v práci s lidmi. Někdy se však natolik poddávají okolnostem, že se nechají vnějším světem úplně pohltit. Mají pak sklon k přecitlivělosti a k depresím. Špatně snášejí stres.

Datum narození - Životní číslo 3

Lidé s životním číslem tři jsou tvořiví, originální a čilí. Nesnáší nudu, jsou baviči. Snadno navazují kontakty a rádi pracují v kolektivu nebo ve dvojici. Stres je dokáže mobilizovat k ještě lepší činnosti. Protože jsou impulzivní, rozhodují se rychle, ne vždy však správně. Mají strach z jednotvárného a finančně nevyrovnaného života. Měli by si dávat pozor na roztěkanost, výbušnost a neopatrnost.

Datum narození - Životní číslo 4

Čtyřky jsou vytrvalé a pracovité osobnosti. Praktické a konzervativní. Bojí se změn a nejistoty. Od partnera vyžadují absolutní věrnost. Jejich přesnost a trpělivost je obdivuhodná. Může se však zvrhnout v jednotvárnost a pomalost. Čtyřky by se neměly bát otevírat novým věcem.

Datum narození - Životní číslo 5

Pětky vyhledávají pohyb, změny, svobodu a dobrodružství. Jsou přístupní novým věcem i myšlenkám. Nesnáší nudu, rutinu, pravidla a omezení. Jsou ambiciózní, ale také citliví, nejistí a proměnliví. Měli by si dávat pozor, aby nepodléhali okamžitým nápadům. Těžko udržují rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Nedokáží si vyslechnout cizí názor. Mají sklony k nestálosti a neklidu. Jejich zbrklost zvyšuje riziko nehod.

Datum narození - Životní číslo 6

Šestka ráda pomáhá druhým. Je znamením souladu a spolehlivosti. Nesnáší lhaní a nečestnost. Touží po harmonii v partnerství i v rodině. Má smysl pro obchod, ale i umění a estetiku. Měla by si dávat pozor na přílišnou snahu po dokonalosti. Někdy natolik věří vlastnímu úsudku, že není schopna přiznat svou chybu.

Datum narození - Životní číslo 7

Sedmičky dávají přednost duševní práci. Mají dobrou intuici a někdy mohou mít léčitelské nadání. Ke štěstí potřebují především přátelství. Milují přírodu. Chtějí si zachovat nezávislost, což může být problém v manželství. Vyvarovat by se měli pesimismu a zaujatosti, která je brzdí ve vývoji.

Datum narození - Životní číslo 8

Osmička je symbolem materialismu, proto lidé s tímto životním číslem touží po moci a penězích. Jsou ctižádostiví, houževnatí a vytrvalí. Měli by pochopit, že majetek jim štěstí nepřinese, pokud nebudou vyrovnaní po psychické a fyzické stránce. Udržet by měli také rovnováhu dávání a braní. K dosažení cíle jim chybí trpělivost, náladovost a mnohdy také zdravotní problémy. Jakmile ale dosáhnou duševní rovnováhy, dokáží neuvěřitelné věci. ##

Datum narození - Životní číslo 9

Devítka je číslem dokonalosti a moudrosti. Hledá ideály a idealisticky přistupuje k sobě i k okolí. Má potřebu dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých. Nejdůležitější je pro ni láska, pravda a přátelství. Materiální zajištění pro ní není tak nutné. Je zodpovědná, citlivá a často si neuvědomuje hloubku své moudrosti. Řídí-li se svou intuicí, může dosáhnout překvapivých výsledků. Pozor by si měla dávat na sklon k iluzím, na citové vypětí a přehnané reakce.

Datum narození - Životní číslo 11

Osoba s životním číslem 11 je ambiciózní a inteligentní. Má sklon k vizím. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu, pokud se nenaučí trpělivosti a vyrovnanost. Své schopnosti by neměla využívat jen k hromadění majetku. Vyvarovat by se měla tvrdosti, nesmiřitelnosti a nepochopení druhého.

Datum narození - Životní číslo 22

Dvaadvacítka je osoba vysoké inteligence a snahy po kolektivní činnosti. Osobní život staví až na druhé místo. Má potřebu žít pro druhé. Vidí v širokých souvislostech. Měla by si dávat pozor na duševní přetíženost a poblouznění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19578 (internetovy-magazin.cz#6451)


Přidat komentář