Numerologie

Numerologie je nauka o číslech. Každé číslo od 0-9 má nějaký význam a vnáší tedy do data našeho narození určitou energii. Číslo lze přiřadit také ke každému písmenu, takže je možno převést jméno na soustavu čísel.

 

Co to je?

Numerologie je nauka o číslech. Každé číslo od 0-9 má nějaký význam a vnáší tedy do data našeho narození určitou energii. Číslo lze přiřadit také ke každému písmenu, takže je možno převést jméno na soustavu čísel a z ní pak vypočítat jedno, které je pro vás charakteristické.

Nahlédnutí do Vaší budoucnosti

Numerolog vám může na požádání vypracovat numerologický rozbor jména a data vašeho narození, vypočítá vaše osobní číslo. Všímá si také tzv. psychického čísla (den narození) a životního čísla (součet cifer v datu narození). Dokáže dokonce určit věk vaší duchovní vyspělosti. Podobně jako astrolog může pomocí čísel nahlédnout do vaší budoucnosti (narozdíl od astrologa vám však nesestaví horoskop, ale tzv. numeroskop).

Historie

Učení o významu čísel se věnovali už v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Zavedl jej Pythagoras a jeho systém se používá dodnes.

Numerologický rozbor

Numerologie data narození se k poznání sebe či druhých využívá nejčastěji. Numerologickým rozborem vašeho data narození můžete zjistit, jaká je podstata vaší osobnosti, jaké máte vrozené nadání a co vám naopak v povaze chybí.

Rozbor písmen

Numerologie jména se provádí pomocí převedení jednotlivých písmen vašeho jména na čísla. Pomůže vysvětlit význam jména a odhalit energii, kterou v sobě skrývá. Díky aplikaci tohoto rozboru na potenciální jména vašich potomků zjistíte, které jméno předurčuje dítě k jakému osudu.

Datum narození

Numerologická mřížka slouží ke vkládání jednotlivých čísel z datumu narození. Podle toho, kterých čísel máme ve svém datu narození nejvíce a která čísla chybí, se dají určit naše nejsilnější a nejslabší stránky. Také celkový vzhled vyplněné mřížky napovídá o osobnosti člověka.

Nahlédnutí do blízké budoucnosti

Numerologická předpověď je buď roční nebo dlouhodobější. Roční nemusíte využít jen na ten rok, ve kterém se nacházíte, ale i na kterýkoliv rok minulý, který vám pomůže pochopit určité souvislosti. Dlouhodobější předpověď vám poskytne nahlédnutí do blízké budoucnosti.

Hodíte se k sobě?

Můžete využít jste-li zvědaví, zda se k sobě s partnerem hodíte. Partnerský rozbor lze aplikovat i na pracovní týmy nebo na vlastní rodinu.

Rozbor osobnosti

vám může vypracovat pouze specializovaný numerolog. Na 10-15 stránkách se dočtete o svých přednostech i záporech, o vaší životní cestě. Celkový numerologický rozbor osobnosti vám pomůže najít sebe sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19592 (internetovy-magazin.cz#6595)


Přidat komentář