Německý odpad na půdě ČR

Odhalovaní a nalézání nelegálních skládek německého odpadu v Česku nebere konce. Nyní zřejmě německé smetí dorazilo až do Prahy, až přímo na břehy Vltavy, kde se v poničeném povodí ukrývá až pět set tun textilního odpadu.

Odpad

Odhalovaní a nalézání nelegálních skládek německého odpadu v Česku nebere konce. Nyní zřejmě německé smetí dorazilo až do Prahy, až přímo na břehy Vltavy, kde se v poničeném povodí ukrývá až pět set tun textilního odpadu.

Podle odhadů České inspekce životního prostředí leží na různých místech Čech a Moravy zhruba 15 000 tun odpadů nelegálně dovezených z Německa. Poprvé byly nelegální skládky odhaleny koncem minulého roku v Libereckém kraji, další jsou v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji.

Dovoz nelegálního odpadu

Podle Ministerstva životního prostředí je zpracovávání odpadů v Německu drahé a firmám se tak dovoz do Česka vyplatí. Sice jsou považovány současné zákony za dostačující, ale mnozí se nebrání jejich zpřísnění. Je nutné takovým případům účinněji předcházet.

Životní prostředí

Skládky jsou úhlavním nepřítelem životního prostředí a lidského zdraví současnosti. Skládka je nesourodou směsí komunálního odpadu, nebezpečných a zdraví škodlivých látek, které se uvolňují do ovzduší, absorbují do půdy a pak do podzemních vod. Tím dochází k infiltraci toxických látek do potravinového řetězce.

Skládka a Vaše zdraví

Není žádným tajemstvím, že bydlení v blízkosti skládek je zdraví nebezpečné a nezáleží na tom, zda je to skládka komunálního nebo nebezpečného odpadu. Nejběžnější oznamovaný důsledek života blízko skládek je nízká hmotnost dětí při narození a zvýšení možnosti vrozených poruch.

Legální a nelegální skládky

Povolené skládky jsou projektovány tak, aby se zamezilo styku škodlivých látek s okolím a tím kontaminaci spodní vody. Vytvoření skládky, která odpovídá hygienickým a ekologickým parametrům je dlouhodobý projekt spojený s plánováním, testováním a mapováním terénu, aby bylo možno vyloučit zamoření okolní přírody toxiny. Vedle legálních shromaždišť odpadu vznikají ale také černé skládky. Někdy nezodpovědností jednotlivců, jindy za pomoci přimhouřeného oka úředníků, či nelegálně dovezených tun z Německa, jak se tomu děje v současné době.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19649 (internetovy-magazin.cz#7720)


Přidat komentář