Meteority

Při průletu atmosférou ztrácejí meteority velkou část své hmotnosti, což znamená, že po dopadu nemají své počáteční rozměry. Cestou v atmosféře se totiž povrch úlomků zahřívá a následně taví.

Co se děje během průletu meteoritů atmosférou

Při průletu atmosférou ztrácejí meteority velkou část své hmotnosti, což znamená, že po dopadu nemají své počáteční rozměry. Cestou v atmosféře se totiž povrch úlomků zahřívá a následně taví.

Složení meteoritů

  • Kamenné meteority – aerolity

    Takovýto meteorit obsahuje křemičitany, a to většinou příměsi železa a niklu. Kamenné meteority se pak rozdělují na chondrity a achondrity.

  • Siderolity

    Siderolity jsou přechodné typy k meteoritům železným.

  • Železné meteority – siderity

    Tyto meteority obsahují z větší části kovové složky.

Země - průměrný počet pádů meteoritů

Ročně na naši Zemi dopadne kolem 5 000 – 17 000 tun meteorického materiálu, což je poměrně ohromné množství. Za rok 1985 bylo jen ve sbírkách muzeí uložena neuvěřitelných 2500 meteoritů. Ovšem je třeba myslet na to, že z jednoho pádu meteoritu může pocházet více úlomků, což je tzv. meteorický déšť.

Asi 93% meteoritů, jenž jsou nalezeny po pádu, jsou meteority kamenné. Vysvětlení je jednoduché, kamenných meteoritů je mnohokrát více než těch železných. Ovšem dodatečně nalezených meteoritům je z větší části železných, jelikož se mnohem lépe odlišují od okolí.

Během posledních několika let se hodně meteoritů nalézá na pouštích a ledovcových plochách např. na Sahaře či Antarktidě.

Meteorit, který vstupuje do naší atmosféry, má rychlost menší než 20 km.s-1 a zářit začíná ve výšce kolem 130 km. Světlo meteoritu je velmi jasné a pohasíná ve výšce okolo 25 km. Tam je meteorit zbrzděn odporem vzduchu a padá na Zemi volným pádem. Jako stopa po jeho dopadu může zůstat malá jamka a pokud je meteorit větší, zůstává po něm kráter, který však ze zemského povrchu postupně mizí.

Jeden z nejznámějších dopadů

Mezi nejznámější meteorit patří Canyon Diablo v Arizoně, který měl průměr 1,2 km. Zůstal po něm kráter, který se zachoval díky tamějšímu suchému počasí.

Jedním z poslední dopadů meteoritů byl dopad tzv. Tunguzského meteoritu z roku 1908. na místě se však žádný kráter nevytvořil, protože Země se s největší pravděpodobností srazila se shlukem meteoroidů. Tento křehký materiál se rozpadl ještě předtím než dopadl na povrch.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19717 (internetovy-magazin.cz#8213)


Přidat komentář