Korálové útesy a globální oteplování

Korálové útesy - ochrana korálových útesů. Korálům se nejlépe daří v čisté, mělké a teplé mořské vodě. Ohrožení pro korálové útesy. Důležitost ochrany korálových utesů. Korálové útesy a skleníkový efekt. Globální oteplování.

Korálové útesy - ochrana korálových útesů

Ze 109 zemí, na jejichž území se nacházejí korálové útesy, hlásí 93 jejich poškození. Turistika, rybářství a obchod se suvenýry znamenají přímé ohrožení korálů. K tomu přistupují ještě znečišťování moří, zaplavování bahnem a změny podnebí.

Korálové útesy - proč je třeba chránit korálové útesy?

Korálové útesy vznikají v teplých mořích celého světa. Jsou tvořeny převážně z odumřelých zbytků polypů korálů, malých živočichů, kteří se vyskytují na jednom místě ve velkých počtech a postupně tvoří stále rostoucí kolonie. Korálové útesy ve všech světových mořích jsou životním prostředím zhruba půl milionu živočišných druhů, z toho pravděpodobně jedné třetiny všech druhů mořských ryb. Korálové útesy mají velký význam nejen pro mořské živočichy, ale i pro člověka. Úlovek ryb v jejich bezprostřední blízkosti dosahuje celoročně několik tun na jeden krychlový metr. Kromě toho korálové útesy chrání pobřeží před vlnobitím a erozí. Pro většinu zemí je rovněž důležitý příjem z turistiky, která se v mnoha oblastech rozvíjí právě díky nádherným podmořským světům korálových ostrovů.

Korálům se nejlépe daří v čisté, mělké a teplé mořské vodě

  s nízkými výkyvy teploty, malým množstvím usazenin a proudy umožňujícími častou výměnu vody. Jakákoliv změna některé z těchto podmínek znamená vážné poškození celého ekosystému. Korálové útesy mají poměrně dobrou regenerační schopnost.

Korálové útesy - bezprostřední ohrožení korálových útesů

V mnoha částech světa lidé používají korály pro potřeby stavebního průmyslu. Jejich těžba však vážně narušuje strukturu celého útesu a navíc s sebou přináší i řadu nežádoucích vedlejších účinků. Například na Srí Lance způsobila těžba korálového vápence značné škody. Pobřeží, zbavené ochranné hradby korálových útesů, nekladlo již téměř žádný odpor mořským vlnám, které zničily četné pláže i ulice v několika městech.

Ohrožení pro korálové útesy

Ohrožení pro korálové útesy může znamenat i příliš intenzivní přetváření pobřeží na souši. Odlesňování a stavební činnost mají za následek zakalení a znečištění mořské vody, změnu jejího proudění a poškození struktury korálových útesů. Rovněž nadměrný rybolov se na životě korálových útesů projevuje velmi negativně. Početná hejna ryb a velká množství korýšů mohou být zničena během krátké doby.

Lov ryb způsobuje korálovým útesům i přímé škody

v případech, že pasti jsou kladeny přímo na korály nebo když jsou rybářské sítě vlečeny kolem útesů tak, že korály v nich uváznou, anebo když se k omámení ryb používají nálože třaskavin. Korály a schránky mlžů jsou oblíbenými suvenýry. Mnoho korálových ryb je chytáno pro chov v akváriích.

Korálové útesy - nebezpečí přicházející z dálky

Zanášení bahnem citlivému ekosystému korálových útesů velmi škodí. Když je bahno z pevniny přineseno do moře některou řekou, zakalí se mořská voda, k rostlinám na korálových útesech se dostane méně světla a poškození se nevyhne ani řasám žijícím na tělech korálů. Rovněž pesticidy a průmyslové odpady otravují živočišné i rostlinné obyvatele korálových útesů. Odpadní vody a zbytky hnojiv používaných v zemědělství mohou zničit květy řas (poslední stadium jejich růstu), neboť v mořské vodě snižují hladinu kyslíku, životně důležitého pro všechny organismy žijící na korálových útesech.

Znečištění moří ropou páchá obrovské škody

Obrovské škody napáchá každé znečištění moře ropou. Například jeden z korálových útesů na ostrově Aruba v Karibském moři, který se nachází poblíž ropné rafinerie a již několik let musí čelit znečištění vody ropou, viditelně pozvolna odumírá. Bahno a znečištění mořské vody mohou korály a další organismy žijící na korálových útesech poškodit a snížit jejich odolnost vůči nemocem, vlnobití nebo přirozeným nepřátelům, například mořským ježovkám, které se živí korály. Korály, které poškodí ropa, již nikdy znovu nevyrostou.

Důležitost ochrany korálových utesů

Tlak na korálové útesy v celém světě stoupá a opatření na jejich ochranu jsou dnes nejen žádoucí, ale bezpodmínečně nutná. Některá z nich lze provést snadno, jiná vyžadují vysoké náklady a složitou mezinárodní spolupráci.

Korálové útesy - zvláště chráněné oblasti

Mnoho zemí již pochopilo význam korálových útesů a nebezpečí, která jim hrozí, a prohlásilo je za přírodní rezervace. Dnes existuje přes 300 chráněných korálových útesů nacházejících se na území 60 států po celém světě. Klíčovou roli při zachování korálových útesů hraje jejich prozíravé obhospodařování. Jestliže se podaří udržet rybářství a turistiku v únosných hranicích, pak je možné bohatství korálových útesů využívat, aniž by samotným útesům byly způsobeny škody. Problémy, které vyplývají ze znečišťování moří a globálního oteplování, však není možné vyřešit jen ochranou samotných útesů a jejich vyhlašováním za přírodní rezervace, v těchto případech je nutná účinná mezinárodní spolupráce.

Korálové útesy - suvenýry a ochrana druhů

Ten, komu záleží na budoucnosti korálových útesů, by neměl toužit vlastnit suvenýry pocházející přímo z útesů v přírodě.

Korálové útesy a skleníkový efekt

V poslední době se objevují zprávy o tom, jak korálové útesy „vybělují”. Některé útesy vskutku ztrácejí své nádherné barvy a získávají hrůzostrašnou bílou barvu. V září 1987 se potápěči u břehů Portorika místo do křišťálově čisté vody ponořili do žlutohnědých oblaků, způsobených narušením soužití korálů a mořských řas, které na nich žijí. Předpokládá se, že přítomnost řas podporuje růst a vývoj korálových polypů, které pomáhají při tvorbě vápence, tvořícího kostru útesů. Potápěči prostě vpluli do oblaků řas, které byly uvolněny a volně se vznášely ve vodě, když byl tento životně důležitý vztah narušen.

Globální oteplování a vliv na vybělování korálových útesů

Vědci považují za hlavní příčinu narušení symbiózy korálů a řas vzrůst teploty mořské vody. Ačkoliv určité výkyvy teploty mořské vody jsou normální a mají své přirozené příčiny, početnost a intenzita „vybělování” korálových útesů v osmdesátých letech - zatím nejteplejším desetiletí - je považována za důsledek globálního oteplování. Dokud se lidstvu nepodaří omezit skleníkový efekt nebo ho dostat pod kontrolu, budou korálové útesy zřejmě umírat dál. Jak velké by bylo zničení části světových korálových útesů si dnes nikdo netroufá ani odhadnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19839 (internetovy-magazin.cz#9119)


Přidat komentář