Kineziologie - alternativní medicína

Sužují Vás často běžné nemoci, jako je nachlazení, chřipka, angína? Nebo Vás trápí bolesti hlavy, poruchy spánku, alergie, či berete léky na depresi? A již jste slyšeli o kineziologii, metodě alternativní medicíny? Ne? Vyzkoušejte její léčebné účinky.

Představení kineziologie

 • Kineziologie představuje jednu z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé, laici, a to po celém světě.
 • Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla, z řeckého kinesis - pohyb.
 • Kineziologie využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu.
 • Jedná se o metodu naprosto objektivní, kterou se může naučit doslova každý z nás a nemá nic společného s léčitelstvím.

Kdo stojí za objevením metody kineziologie

Metodu objevil americký chiropraktik George Goodheart, a to v 60 letech minulého století. Při své práci zjistil, že pomocí stlačování rozličných bodů na lidském těle je možné významně posílit příslušné svaly. Postupně tak zmapoval vztah mezi 16 různými tlakovými body na lebce, nad prsní kostí, za kolenem i všemi hlavními svalovými skupinami. Na základě svých poznatků usoudil, že v těle existují určité energetické kanály, díky kterým existuje součinnost mezi tlakovými body, svaly, jednotlivými orgány. Energetické dráhy lidského těla, tzv. meridiány jsou známy a využívány také v akupunktuře nebo akupresuře. Z metody George Goodhearta se postupně vyvinuly i další kineziologické metody. Jednou z nich je metoda ONE BRAIN, neboli jednotný mozek, která je dnes nejpoužívanější a nejúčinnější.

Účel kineziologie

Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu, a to za pomocí svalů lidského těla. Celá metoda je založena na poznatku, že každá skupina svalů našeho těla má další vztah k ostatním částem těla: k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám, kostem, krevnímu oběhu. V případě, že jsou v dobré kondici naše svaly, je v pořádku a harmonii i naše tělo.

Jak probíhá léčení pomocí kineziologie

Terapeut nejprve u Vás zjistí celkový stav těla, a to podle toho, jak při vyšetření reagují Vaše svaly na jemný tlak jeho rukou. Jednotlivé svaly reagují na negativní informace oslabením, nebo naopak napnutím svalu. Každý stres, který máme v sobě, nemoc se projeví na našich svalech. Negativní emoce zablokují naše energetické proudění, a to nejdříve v oblasti mozku a tím i v příslušné části těla, kterou tato oblast řídí. Narušení, zablokování energetických toků nastává při jakékoliv nemoci, vypětí či stresu, ale také díky všelijakým traumatům z dětství, které máme uložené v podvědomí a sami si je neuvědomujeme a nepřipouštíme.

Postupně se tak v nás vytváří nejrůznější psychické a fyzické problémy, které mohou přerůst až v problémy chronické. Stresové situace mohou podle této teorie zablokovat a odpojit dokonce až 75 % mozku, což je neuvěřitelné množství. Mozek totiž zaznamenává všechny naše zkušenosti, a to již od samotného početí po současnost, ve které žijeme, včetně veškerých stresujících a nepříjemných zážitků.

Terapeut může vyhledat naše energetické blokády a za pomocí jemných technik: jednoduchými pohyby, doteky, masážemi, nebo světelným působením, příslušný přerušený energetický tok obnovit. Tato změna se u nás poté projeví zlepšením celkové svalové reakce.

Vliv Vašeho přístupu k léčbě kineziologií

Podmínkou úspěšné léčby je ovšem nezbytná i Vaše spolupráce. Terapeut pouze zahájí léčebný proces odstraněním Vašich bloků a pak už záleží zcela na Vás, jak se budete ve svém životě dále chovat a pečovat o sebe, své zdraví.

Pohled na kineziologii očima lékařské vědy

Lékařská věda tvrdí, že až 95% veškerého onemocnění má psychosomatický základ, tj. psychický. Naše tělesné zdraví je tedy závislé na našich duševních procesech. Tedy nejen například bolest hlavy, zubů, ale i chřipka, angína, vředová choroba žaludku, sexuální poruchy, dokonce i rakovina má původní příčinu v naší psychice, psychickém rozpoložení.

Ve stresových situacích, které nás provázejí v prenatálním vývoji, porodu, v dětství i dospělosti máme pocit bezmocnosti, ztratí se naše kreativní logika, nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stejné, destruktivní i neproduktivní reakce. Vzniklá negativní reakce způsobí zablokování našeho energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části našeho těla. Výsledkem mohou vzniknout různé typy fyzických a duševních problémů: bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, různé typy závislostí aj.

V čem Vám pomůže kineziologie

Zkušený terapeut:

 • dokáže i otestovat potraviny, které jsou pro náš přirozený energetický tok v těle prospěšné, a které náš tok naopak blokují,
 • nám pomůže zbavit se strachu z: učení, bolesti, před operací,
 • nám pomůže se zbavit: zlozvyků, deprese, stresu, fobií,
 • může zmírnit i odstranit duševní, fyzické potíže, jako jsou nejrůznější alergie, závislosti, pomočování, poruchy spánku,
 • může zvýšit imunitu organismu, harmonizace i posílení organismu
 • může pomoci osobám, které jsou dyslektiky, dysgrafiky, hyperaktivní, zakřiknutí,
 • může zlepšit komunikaci v partnerství, v prosazování se ve společnosti, ve vztazích v rodině aj.

Pronikněte sami do tajů kineziologie

I Vy sami se můžete stát zkušeným terapeutem. Léčebná metoda se studuje ve dvanácti základních kurzech, neboli stupních, které jsou rozložené do období tří let. Následně můžete absolvovat i speciální kurzy nástavbové.

 • Stupeň číslo 1 - nástroje profese = testování pěti druhů svalů; naučíte se pracovat s věkovou regresí, a to bez použití hypnózy, dále pracovat s Barometrem chování.
 • Stupeň číslo 2 - zlepšení uvědomění učení = zaměření na odstraňování problémů, které souvisejí s učením.
 • Stupeň číslo 3 - kódy těla = začnete pracovat s rysy obličeje i charakteristickými znaky těla.
 • Stupeň číslo 4 - jednotný mozek = podrobněji se budete věnovat emocionálním příčinám dyslexie a také dalším technikám, které odstraňují energetické bloky.
 • Stupeň číslo 5 - hlasitější než slova = rozšíříte si pojem Kód těla a budete se věnovat dalším 40 strukturám.
 • Stupeň číslo 6 - strukturální neurologie = soustředíte se na 15 způsobů chování, které se vyskytují při bolesti, kdy každý problém má svůj specificky projev chování při bolesti, dále se zaměříte na techniku odblokování fobie i různých závislostí a posedlostí.
 • Stupeň číslo 7 - vztahy v ohrožení = zaměříte se na identifikaci a odblokování nesprávného emocionálního chápání, které může ničit nejrůznější mezilidské vztahy.
 • Stupeň číslo 8 - svalové okruhy, bolest a porozumění = zde se seznámíte s jedinečným pojímáním energetických obvodů těla i se speciální technikou odblokování stresů, které jsou spojené s nehodami.
 • Stupeň číslo 9 - dětství, sexualita a stárnutí = budete identifikovat i odstraňovat destruktivní modely chování, které vychází z raného dětství, jenž omezuje Vaše uvědomění i možnost volby v dospělosti.
 • Stupeň číslo 10 - dospívání, zralost, láska = zde budete pracovat na veškerých stresorech, které souvisejí s dospíváním, se stavem zralosti.
 • Stupeň číslo 11 - školení facilitátorů = jedná se o přípravu facilitátorů pro vedení odborných přednášek i kurzů, ale také příprava na práci s klienty.
 • Stupeň číslo 12 - vina, chamtivost, bůh = zde se budete věnovat odhalováním pocitům viny i jejich odblokováním, dále uvolněním strachu i stresu spojeného s představou trestajícího boha, i odblokování chamtivosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15999 (rodina-finance.cz#21349)


Přidat komentář