Historie - Astrologie

Kořeny astrologie leží ve starověkém Egyptě a Mezopotámii. V počátcích byla astrologie součástí astronomie. Staří Řekové se výzkumem nebeských těles zabývali opravdu intenzivně.

Kořeny

Kořeny astrologie leží ve starověkém Egyptě a Mezopotámii. V počátcích byla astrologie součástí astronomie.

Staré Řecko

Staří Řekové se výzkumem nebeských těles zabývali opravdu intenzivně. Člověk byl ve Starém Řecku považován za mikrokosmos (zmenšený obraz vesmíru). Zákony platící pro vesmír, platily i pro člověka.

Starověký Řím

Starověký Řím přejal zájem o astrologii spolu s řeckou filozofií. Astrologie dosáhla velkého rozmachu i v arabském světě a pronikla až do Španělska.

Renesance

Renesanční svět si astrologie velmi vážil. Astrologie byla vyučována na univerzitách a postupně se začaly sjednocovat informace z rozdílných pramenů. Astrologie v renesančním období začala ovlivňovat ostatní vědní obory.

Novověk

V novověku byla brána astrologie jako „šarlatánská věda”. Novověk uznával jako vědu jen astronomii, astrologie byla mimo oficiální vědy.

20. století

Po první světové válce začínal vzrůstat zájem o hermetimus a astrologii. Žák Sigmunda Freuda, C.C. Jung, se zajímal o astrologii a doporučoval ji psychiatrům a psychologům k serióznímu studiu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19582 (internetovy-magazin.cz#6500)


Přidat komentář