Gladiátoři

Kořeny gladiátorských zápasů sahají až do období starého Řecka. Zápasy byly známé také u Etrusků, kteří věřili, že pokud někdo zemře, bude se vracet na zem a strašit. Pokud však budou dva lidé bojovat nad hrobem zemřelého, nestane se tak.

„Gladius”

Gladiátor byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. Často v boji přišel o život. Výraz gladiátor je odvozen ze slova „gladius”, což by krátký meč, se kterým gladiátoři v době antického Říma bojovali.

Typický boj pro gladiátory

Gladiátorské zápasy probíhaly v době starověkého Říma tak, že jeden bojovník byl ozbrojen mečem, helmicí a kulatým štítem a druhý sítí, dýkou a koženým krytem, který chránil jeho pravou paži.

Původ a tradice gladiátorských her

Kořeny gladiátorských zápasů sahají až do období starého Řecka. Zápasy byly známé také u Etrusků, kteří věřili, že pokud někdo zemře, bude se vracet na zem a strašit. Pokud však budou dva lidé bojovat nad hrobem zemřelého, nestane se tak. Po dlouhá léta se tedy gladiátorské zápasy konaly nad hroby panovníků. Od Etrusků tyto zápasy přijali Římané, výrazně však pozměnili jejich smysl. Zápasy na život a na smrt se konaly pro zábavu a odvrácení pozornosti od vojenských neúspěchů. Výrazným odpůrcem gladiátorských her byl Marcus Aurelius, ani jemu se ale nepodařilo tento trend zastavit. Zápasy zakázal až císař Honorius v roce 404, kdy se řecký mnich Telemachos snažil zabránit boji, ale rozvášněný dav jej zabil.

Omyly a mýty o gladiátorech

Představy o gladiátorovi jakožto zotročeného člověka, který nedobrovolně bojoval na smrt, se dnes ukazují jako mylné. Na smrt bojovali jen váleční zajatci a zločinci v počátcích gladiátorských zápasů. Jinak bojovali gladiátoři dobrovolně. Vycvičení dobrého gladiátora bylo velmi nákladné a lidé si tyto profesionály natolik oblíbili, že na ně i sázeli. Špičkoví gladiátoři bojovali buď mezi sebou nebo proti zajatcům a zločincům. Pokud přežili několik let, byli propuštěni a uctíváni. Výjimečně bojovaly i ženy, kterým se ale neříkalo gladiátorky, ale amazonky.

Povolání jako každé jiné

Gladiátoři, kteří se dobrovolně zavázali k boji v aréně, tvořili hlavní masu gladiátorů. Těmto bojovníkům z povolání se říkalo auctorati. Lákala je dráždivá hra se smrtí, touha po slávě. Byli cvičeni ve speciálních gladiátorských školách, ale směli bydlet mimo ní.

Dnešní svět a boje

Za novodobé gladiátory jsou dnes považováni představitelé freestyle motocrossu. Tzv. motogladiátoři jsou stejně jako původní gladiátoři divocí, nespoutaní, odvážní. Provozují nebezpečný sport pro slávu a pobavení publika.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19685 (internetovy-magazin.cz#7981)


Přidat komentář