Fax

Označení fax se používá pro ty přístroje, které jsou schopny sejmout text nebo i jednodušší obrázek z vložené předlohy, rozložit tento originál na pixely (malinké body) a v podobě dat ho přenese po telefonní linkách na stejné zařízení.

Fax

Označení fax se používá pro ty přístroje, které jsou schopny sejmout text nebo i jednodušší obrázek z vložené předlohy, rozložit tento originál na pixely (malinké body) a v podobě dat ho přenese po telefonní linkách na stejné zařízení.

Z faxu, který je příjemcem zprávy, je možné (a nejčastější) vytisknout kopii nebo se tato data dají uchovat v nezměné binární podobě pro další použití (v těchto případech je však obvyklejší elektronická pošta).

 

 • Fax - typ tisku zprávy

  Ve drtivé většině případů faxy tisknout na teplocitlivý papír, ale při současném trendu spojovat faxy s kopírkami, se setkáváme s výstupy, které jsou podobné těm, které pořídíme na inkoustových nebo laserových kopírovacích přístrojích.

   

 • Fax - čiň podobně

  Faxovací přístroje ke názvu přišly díky schopnosti přenášet téměř podobné kopie. Tedy čiň podobně - fac simile. Z čehož vyplývá, že zprávy a obrázky posílané faxem nemusí a většinou ani nemají původní kvalitu.

Fax má mnohem delší historii než telefon

Při pohledu do historie faxů překvapivě zjistíme, že tato zařízení mají delší minulost, než dnes častěji využívané telefony. Důvod je prostý. Fax navazoval na telegrafické přístroje, které přenášely znaky v morseové abecedě.

Při zkoumání dalšího rozvoje této techniky, přišel Skot Alexander Bain na systém, jak přenášet více než jen tečky a čárky. Jeho záznamový telegraf dokázal jako první dokázal posílat a zaznamenávat psané dokumenty a to vše už v roce 1843.

Vývojem faxů se poté zabýval Ital Giovanni Caselli, který vymyslel, jak pohybovat pouze jehlou aniž by se musel posunovat originální sdělení na papíře.

Ještě větší revolucí ve faxovací technice byl přínos Belgičana Henri Carbonnella, jenž do faxů nainstaloval otáčecí válec, což několikanásobně zrychlilo čtení původní zprávy.

Proč rozvoj faxu?

Faxů se začalo využívat především k přenosu novinářských článků a v roce 1924 se podařilo bez drátů poslat první fotografii díky nápadu Richarda H. Rangera.

Velkou změnou ve vývoji faxovacích přístrojů znamenal objev firmy Rank Xerox, která svůj vynález připojila na běžnou telefonní linku. Stalo se tak v roce 1966 a od té doby se faxy pouze zmenšovaly a díky tomu, že se začala posílaná data komprimovat, se také zkracoval čas, který byl nutný pro přenos těchto zpráv.

 

 • Fax v současnosti

  Pro lepší komfort a efektnější propojení kancelářské techniky se jsou dnes faxy součástí kopírovacích přístrojů, obsluha je tedy jednodušší a obdržené kopie kvalitnější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19781 (internetovy-magazin.cz#8431)


Přidat komentář