Druhy map

Čím dál tím oblíbenější jsou mapy digitální. Můžete je používat v počítači (počítač nebo notebook, co je lepší?), v GPS systému vašeho automobilu nebo i v mobilu. Přesně vám vyhledají město, sídliště či konkrétní ulici.

Druhy map - Mapy cestovní

Nejlepším průvodcem na cestách jsou tzv. automapy s přesně vyznačenými komunikacemi. Víte, podle čeho se pojmenovávají ulice?

Druhy map - Turistické mapy

jsou zpracovány v různém měřítku od 1 : 25 000 do 1 : 200 000. Turistické mapy mohou být specializované, například vodácké nebo lyžařské.

Druhy map - Mapy topografické

jsou jedny z nejpodrobnějších. Základní zobrazují prostor 1000 km2. Jejich vytvoření předchází práce topografů, geodetů a kresličů. Nezřídka je třeba využít leteckého mapování.

Druhy map - atastrální mapy

jsou určeny hlavně pro pozemkové účely. Jsou výchozím listem pro zpracování dalších map. Mapy jsou zpracovány v menším či větším měřítku podle druhu jejich použití. Na mapách v menším měřítku jsou s maximální přesností zakresleny silnice, železnice, vodní toky i budovy.

Druhy map - Mapy geografické

zobrazují zemský povrch ve velkém měřítku.

Druhy map - Digitální mapy

Čím dál tím oblíbenější jsou mapy digitální. Můžete je používat v počítači (počítač nebo notebook, co je lepší?), v GPS systému vašeho automobilu nebo i v mobilu. Přesně vám vyhledají město, sídliště či konkrétní ulici. Stačí jen zadat hledané místo či objekt! Také digitální mapy mohou být tématicky zaměřené (turistické, cyklistické atd.).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19564 (internetovy-magazin.cz#6040)


Přidat komentář