Cestování - Velehrad

Obec Velehrad se nachází 7 km od Uherského Hradiště – v jedné z nejmalebnějších částí Slovácka. Jedná se o velmi významné duchovní místo, konají se zde církevní pouťe a oslavy.

Fakta a historie

Obec Velehrad se nachází 7 km od Uherského Hradiště – v jedné z nejmalebnějších částí Slovácka. Jedná se o velmi významné duchovní místo, konají se zde církevní pouťe a oslavy. Charakter obce je úzce spojen s cisterciáckým klášterem, který byl ovšem zrušen v roce 1784. Až v roce 1890 došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité zde působili do roku 1950, znovu se vrátili počátkem 90. let minulého století.

Církevní památky

 • Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje

  Nejvýznamnější památka této obce se pyšní uměleckým skvostem – barokními varhanami z poloviny 18. století. Interiér baziliky je vyzdoben hodnotnými obrazy. Historie chrámu sahá až do dob příchodu Cyrila a Metoděje.

 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje (lidově zvaná Cyrilka)

  ze 13. století.

   

 • Sochy sv. Bernarda a sv. Luitgardy

  vytvořené roku 1767 Ondřejem Schweiglem.

  Proti západní bráně stojí sousoší sv. Rozalie se sloupem P. Marie, který nechali vystavět velehradští obyvatelé jako poděkování Panně Marii za odvrácení morových ran.

  Navštívit můžete také lapidárium a podzemní baziliku, kde se dozvíte více z historie Velehradu.

Akce - Dny lidí dobré vůle

Každoročně se konají na Velehradě oslavy státního svátku u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů, jejichž cílem je spojit všchny lidi dobré vůle (bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání). Projekt, jehož vrcholem je Večer lidí dobré vůle, poukazuje jak na hodnoty židokřesťanské kultury, tak na působení svatých Cyrila a Metoděje v našem geografickém prostoru i na vznik české vzdělanosti a státnosti.

Na Velehradě se celoročně konají nejrůznější poutě. Nejvýznamnější je právě Cyrilometodějská pouť.

Zajímavosti

U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. Dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva hlavy římskokatolické církve papeže Jana Pavla II.

Místem prochází Památkou na tuto událost je kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou. Cyklostezka velkomoravské poutní cesty Velehrad. Pokud cestujete na kole, je toto místo krásnou zastávkou.

 • Zapomeňte na chvíli na hektický život a zamyslete se nad lidskou existencí. Právě Velehrad vám může být velkou inspirací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19601 (internetovy-magazin.cz#6832)


Přidat komentář