Cestování - San Francisco

San Francisco bylo založeno v r. 1776 španělskými františkány a jmenovalo se tehdy Yerbo Buena. Ke spojeným státům se přiřadilo teprve v polovině 19. století. Prudký rozvoj města nastal v oddobí zlaté horečky.

Historie a původ obyvatelstva

San Francisco bylo založeno v r. 1776 španělskými františkány a jmenovalo se tehdy Yerbo Buena. Ke spojeným státům se přiřadilo teprve v polovině 19. století. Prudký rozvoj města nastal v oddobí zlaté horečky. San Francisco bylo centrem kultury hippie. Byla zde založena Organizace spojených národů.

Turistické cíle

 • Průliv Golden Gate

  Tzv. Zlatá brána odděluje Sanfranciský záliv od Tichého oceánu. Golden Gate vznikl poklesem zemských ker na okraji zlomového pásma San Andreas. Přes průliv vede most Golden Gate Bridge.

 • Golden Gate Bridge

  Tento most je symbolem San Francisca. Je dlouhý více než 2,7 km a vysoký 67 metrů. Právě on je hlavním cílem všech zdejších turistů. Most je určen pro pěší i pro řidiče automobilů.

 • Golden Gate Park

  Zde nejdete nejhezčí přírodu. Park si můžete prohlédnout pěšky nebo na kole.

 • Světové čtvrtě

  Díky migračním přílivům v minulosti je složení populace velmi rozmanité. Potkáte zde hlavně mnoho číňanů, pro které je zde zřízeno čínské městečko China Town. V San Franciscu najdete dokonce i český podnik Café Prague, kde výborně vaří česká jídla.

 • Ostrov Alcatraz

  Tento ostrov je známý pro zdejší věznici, která byla svého času považována za nejpřísnější na světě. Vězněni zde byli ti nejnebezpečnější zločinci severní Ameriky. Mříže byly vyrobeny z oceli, která se nedala přepilovat. V žádné cele nebyl víc než jeden vězeň. Vstup na jednotlivé části věznice byl jištěn tak důmyslným systémem, že byl prakticky nemožný jakýkoliv pokus o útěk. Vězni na sebe nesměli mluvit a za porušení zákazu následovaly tvrdé tresty.

 • Cable car

  je vozidlo poháněné do kopce pomocí lana. Velká část města je totiž postavena na kopcovitém terénu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19607 (internetovy-magazin.cz#7033)


Přidat komentář