Cestování - Průhonice

Průhonický park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca a budoval jej až do své smrti, do roku 1936. Průhonický park se stal přírodně krajinářským dílem evropského významu.

Průhonice

Průhonice se nacházejí na jihovýchodním okraji hlavního města, u dálnice D1.

Vzácný park

Průhonický park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca a budoval jej až do své smrti, do roku 1936. Průhonický park se stal přírodně krajinářským dílem evropského významu. Parkem protéká potok Botič a romantickou atmosféru dotváří několik romantických rybníčků. Roste zde více než osm tisíc rododendronů ve 160 druzích a mnoho další vzácné květeny. Najdete zde jak domácí, tak i cizokrajné stromy a rostliny, např. z Číny, Koreje, Kalifornie, Oregonu, Kanady, Japonska, Afghánistánu, Tchaiwanu, Himalájí, Kavkazu atd. Malé skalky poskytují ideální výhled na park i na zámek. Rozloha 250 hektarů je protkána čtyřiceti kilometry cest. Díky své biologické rozmanitosti je park významným hnízdištěm ptactva.

Otevírací doba

duben – říjen: denně od 8 do 19 hodin
listopad – březen: denně od 8 do 17 hodin

Vstupné

dospělí: 40 Kč
děti nad 6 let, důchodci: 20 Kč
poplatek za psa: 10 Kč ## Reneseanční zámek - Průhonický zámek

Dominantou Průhonic i Průhonického parku je reneseanční zámek. Vznikl na místě původní tvrze z 12. století. Poté, co byl přestavěn do renesančního stylu, jej vydědil právě hrabě Arnošt Emanuel. Provedl posledních pár zásahů a založil park. Zámek je veřejnosti nepřístupný, slouží jako sídlo botanického ústavu ČR. Pro veřejnost je otevřena pouze expozice o Průhonickém zámku a parku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19596 (internetovy-magazin.cz#6640)


Přidat komentář