Cestování - Králický Sněžník

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník leží v centrální části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1424 m. Stejně se jmenuje i nejvyšší vrchol tohoto pohoří, měřící 1424 m n. m.

Hora, pohoří a národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník leží v centrální části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1424 m. Stejně se jmenuje i nejvyšší vrchol tohoto pohoří, měřící 1424 m n. m. Větší část pohoří se rozkládá v Polsku. Rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a je považována za Evropsky významnou lokalitu. Je součástí většího horského masívu - Jeseníky.

Přítomnost vzácných biotopů

NPR Králický Sněžník zaujímá rozlohu cca 1370 ha. Důvodem vyhlášení této rezervace je přítomnost vzácných biotopů. Zbytky původních lesních porostů, četná prameniště a rašeliniště, veřejnosti nepřístupné jeskyně a mnoho dalších přírodních krás jsou hlavním předmětem ochrany. Vyskytuje se zde také řada chráněných druhů rostlinstva a zvířectva.

Panenská příroda

Na Sněžníku nenajdete žádnou turistickou chatu ani příjezdovou silnici. Za jasného počasí budete mít z vrcholu Sněžníku překrásný výhled do Polské kotliny, na Praděd, Orlické hory, Beskydy a při opravdu dobré viditelnosti i na Krkonoše a Olomouc. Zdejší kerná pohoří, mrazové sruby, kamenné moře (tzv. Vlaštovčí kameny pod vrcholem Sněžníku), pozoruhodné krasy a ponory jsou pozůstatky ledovcové činnosti ve čtvrtohorách.

Socha slona

Nepsaným symbolem Králického Sněžníku je socha slona. Vytesali jej zde ve 40 letech minulého století mladí umělci za účelem sblížení Čechů a Němců.

Kamenný sloup

Kamenný sloup zvaný Trojmezník stojí dodnes na místě, kde se kdysi stýkaly historické hranice Čech, Moravy a Kladska.

Střed tří řek

Na jižním svahu Králického Sněžníku leží bod, kde se stýkají rozvodnice tří moří - Baltského, Černého a Severního moře. Sněžník je proto často označován „střechou Evropy”.

Tvarožné díry

Mezi vrcholem Králického Sněžníku a osadou Velká Morava se nacházejí krasové jeskyně zvané Tvarožné díry. Jeskyně místy pokrývá bílý kámen připomínající tvaroh, odtud tedy pochází název. Nízké chodby se zde střídají s vysokými, jsou zde krápníky zčásti ponořené pod vodní hladinou. Protože zde probíhají speleologické výzkumy, jeskyně je veřejnosti uzavřena. Odhaduje se, že délka chodeb může dosahovat až 450 metrů. Prozkoumána je zatím jen polovina.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19540 (internetovy-magazin.cz#5434)


Přidat komentář