Cestování - Austrálie

Dvě třetiny území pokrývá pouštní oblast zvaná Západoaustralská plošina. Podél východního pobřeží se táhne Velké předělové pobřeží a pohoří Kordillery. Nejvyšším pohořím jsou australské Alpy s největší horou země Mount Kosciusko (2 228 m n. m.).

Základní informace

Austrálie je sice nejmenším světadílem, ale v kategorii států patří mezi šest největších. Rozprostírá se na ploše cca 7 710 000 km2 a dělí se na šest oblastí: Western Australia, Northern Territory, South Australia, Queensland, New South Wales Victoria, Australian capital territory a Tasmánie. Hlavním městem je Canberra, známější jsou však města jako je Sydney nebo Melbourne. Počet obyvatel přesahuje 17 000 000. Většina Australanů žije na úzkých pruzích jihovýchodu země. Austrálie je federativní konstituční monarchie ležící na stejnojmenném kontinentě a přilehlých ostrovech.

Povrch

Dvě třetiny území pokrývá pouštní oblast zvaná Západoaustralská plošina. Podél východního pobřeží se táhne Velké předělové pobřeží a pohoří Kordillery. Nejvyšším pohořím jsou australské Alpy s největší horou země Mount Kosciusko (2 228 m n. m.). Země je zásobována převážně díky největší řece Murray a mnoha pramenům podzemních vod. Břehy Austrálie omývá Indický a Tichý oceán.

Domov mnoha rostlinných a živočišných druhů

Austrálie je domovem mnoha rostlinných a živočišných druhů, které nenajdete jinde na světě. Jedná se hlavně o ptakopyska, ježuru, klokany, medvídky koaly a pštrosa emu. Místem pozoruhodné fauny a flóry je Velký bariérový útes. V Austrálii můžete pozorovat velryby a delfíny, krmit klokany nebo tábořit v buši. Austrálie, to je jedno velké dobrodružství.

Klima

Počasí v Austrálii je vlhké, subtropické až tropické, vnitrozemí se vyznačuje pouštními klimatickými podmínkami. Léto trvá od listopadu do března, nejchladněji je v červnu a červenci.

Vznik a historie

Prvními přistěhovalci byli v 17. století holandští badatelé. V roce 1770 anglický cestovatel James Cook prohlásil kontinent za majetek Velké Británie. Dlouho se zde dováželi trestanci odsouzeni k nuceným pracím a vznikaly nové osady. V roce 1851 zde po objevení zlata propukla zlatá horečka a hromadné migrace a skončily také trestanecké transporty.

Aborigins

Původní obyvatelé, domorodci zv. aboriginiové, obývají Austrálii více než 4 000 let, ale v současné době jich tvoří jen 2 % australského obyvatelstva. Přišli pravděpodobně z jihovýchodní Austrálie. V době, kdy Austrálii začali osidlovat první evropané, byly aboriginiové na úrovni doby kamenné. V průběhu osídlování docházelo k jejich vyhánění, dnes jsou uznáváni jsou rovnoprávní občané. Skalní díla domorodců můžete dodnes obdivovat v oblasti Yankee Hat.

Proč pojmenování Austrálie?

Název státu vychází z polohy kontinentu, neboť slovo Austrálie je odvozeno z latinského australis – jižní.

Velmi oblíbená turistická místa

  • Velká města - Sydney a Melbourne
  • Alice Spring – zelená oáza uprostřed pouště
  • Urulu – obrovská stolová hora považována za posvátné místo
  • Canberra Space Centre - vesmírné středisko
  • Yankee Hat - skalní díla domorodců

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19546 (internetovy-magazin.cz#5498)


Přidat komentář