Časopis - Čtyřlístek

Čtyřlístek se poprvé objevil v roce 1969. Nakladatelství Orbis tehdy otisklo příběh Vynález profesora Myšpulína, který do jeho redakce dodal Jaroslav Němeček. Čtyřiadvacetiletý autor nečekal, že by z jeho nápadu vyšlo nějaké pokračování.

Komiksový dávnověk

Čtyřlístek se poprvé objevil v roce 1969. Nakladatelství Orbis tehdy otisklo příběh Vynález profesora Myšpulína, který do jeho redakce dodal Jaroslav Němeček. Čtyřiadvacetiletý autor nečekal, že by z jeho nápadu vyšlo nějaké pokračování, ale ohlas na tento první díl byl tak velký, že ho nákladatelství poprosilo o další spolupráci.

Němeček tedy pokračoval, nejdříve sám, aby mu poté jako spoluautoři pomáhali s příběhy z Třeskoprsků zaběhlí spisovatelé. Nejdéle s ním příběhy Čtyřlístku vymýšlí Ljuba Štíplová, ale po roce 1990 se přidali Libuše Koutná, Hana Lamková, Josef Lamka a další autoři.

Sešit plný komiksů

Aniž by to tak bylo původně myšleno, Čtyřlístek si stihl za krátkou dobu vybudovat neotřesitelnou pozici. Na konci osmé dekády byl jeho náklad dokonce 220 tisíc kusů a přesto to nestačilo a některé sešity se těžce sháněly. Z počátku vycházely v časopise pouze příběhy Myšpulína, Bobíka, Fifinky a Pindi, posléze se však přidaly další komiksy, svou papírovou podobu zde měl oblíbený večerníček Káťa a Škubánek nebo komiksově pojatý Sherlock Holmes (ovšem bez použití původních textů Sira Doyla).

Čtyřlístek přežil bez větších újm na zdraví do dnešních dnů a v současnosti ho vydává stejnojmenné nakladatelství, které kromě tradičních sešitů přináší i speciální vydání, knihy a dokonce i CD-romy. Do jeho stránek se jsou schopni ponořit nejen dětští čtenáři, ale na svá školní léta si u něj snadno zavzpomínají i dospělí. A samozřejmě jako v případě jiných úspěšných a zavedených děl, Čtyřlístek má za tu dobu i spoustu napodobovatelů a vznikla i řada parodií na tento úspěšný komiks.

Who is who?

Sluší se tedy ještě představit hlavní kvartet hrdinů, který obývá domek v Třeskoprscích

 • Myšpulín

  Myslitel a vynálezce. Navzdory své vědecké posedlosti nepůsobí nikdy roztržitě, má vždy nějaký návrh a způsob řešení i sebezapeklitější situace. Dokáže sestrojit zlepšovák i kdyby se jednalo jenom o škrábání brambor.

 • Fifinka

  Jediný dívčí zástupce ve Čtyřlístku, kterou maji všichní rádi. Je ukázkovým spojením holky, co se nebojí výprav do neznámá, ale taky hravě zvládá domácnost. Občas ji především nešikové Pinďa a Bobík přidělávají práci, ale Fifinka, i když se dokáže i rozlobit, dá nakonec všechno do pořádku.

 • Bobík

  Největší silák a taky jedlík. Ale přestože ho v každém díle vidíte s něco přežvykovat, není v žádném případě tlustý, protože zároveň nezapomíná trénovat. Jestliže je Myšpulín myšlenkovou hlavou Čtyřlístku, Bobík přináší naopak hrubou sílu. Ale jak už to bývá, přestože se i dokáže rozčílit, v nitru je to dobrák od kosti.

 • Pinďa

  Pinďa je atlet každým coulem. Dokáže velice rychle běhat a zúčastňuje se pravidelně závodů. Je takovou dobrou duší kolektivu, Myšpulín je sice chytřejší, Bobík zase silnější, ale Pinďovi to nevadí, protože se rád něčemu přiučí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19804 (internetovy-magazin.cz#8541)


Přidat komentář