Bluetooth

Tento původně pracovní název se vžil i jako obchodní označení pro bezdratový přenos dat známý jako IEEE 802.15.1. Název Bluetooth je odvozen od přezdívky jednoho dánského krále.

Bluetooth

Tento původně pracovní název se vžil i jako obchodní označení pro bezdratový přenos dat známý jako IEEE 802.15.1. Název Bluetooth je odvozen od přezdívky jednoho dánského krále. Jeho diplomacie spočívala v tom, že donutil dvě soupeřící strany, aby spolu jednali. Stejně tak tato technologie měla donutit mnoho různých zařízení, aby spolu vzájemně komunikovaly. Logo je založeno na runách H a B.

Využití přenos dat

Přenos dat pomocí této technologie poskytuje cestu jak propojit různá zařízení a vyměňovat mezi nimi informace. Mezi tato zařízení patří PDA (viz článek o PDA), mobilní telefony, notebooky, stolní počítače, tiskárny, digitální fotoaparáty i kamery, dokonce i konzole videoher.

Přenos přes radiové vlny

Jednoduše řečeno jsou prováděny přes radiové vlny. Bluetooth je komunikační protokol vytvořený pro krátké vzdálenosti, příčemž mikročip (obsahující příjimač i vysílač) má velmi nízkou pořizovací cenu. U mobilních telefonů je například modul pro Bluetooth podstatně levnější než modul pro standardní fotoaparát.

Umístění přístroje

Tím, že je tento přenos dat veden přes rádiové vlny, není nutné, aby byly v nějaké konkrétní vzájemné pozici. Dokonce není ani nutné, aby byla zařízení ve stejné místnosti, zdi pouze krátí dosah. Právě dosah jednotlivých přístrojů je to nejdůležitější. Závisí především na jejich výkonu, který může zvýšit dosah z minimální hranice do jednoho metru na až 20 metrů či dokonce sto metrů.

Spotřeba energie

Závisí na dosahu zařízení, čím vyšší dosah, tím vyšší spotřeba. Maximální výkon je stanoven podle tříd. Třetí třída nesmí překročit 1 mW, druhá třída 2,5 mw a třetí, nejvyšší 100 mW.

Konkrétní využití

Nejčastější variantou je přenos mezi mobilním telefonem (jaký mobil si pořídit?) či PDA a soupravou Handsfree (viz článek o Handsfree). Technologií založenou na této bázi se postupně nahrazují zařízení, která byla dosud vždy připojena přes kabel či IR přenos. Klávesnice, myši, tiskárny, příjímače GPS či lékařská zařízení. Výrobci herních konzolí plánují instalaci Bluetooth do ovladačů, takže mohou být konečně bezdrátové.

Výhody

Přenosy tohoto typu jsou stabilní, není třeba, aby byla zařízení v nějaké konkrétní pozici. Přístroj můžete nabíjet i během přenosu BT. Instalace bývá jednoduchá a pořizovací náklady poměrně nízké.

Neustálý vývoj

Jak jde vývoj, Bluetooth se stále zlepšuje. Verze 1.0 měla ještě dost chyb a spolehlivost byla na pováženou. V současné době (srpen 2006) je nejnovější verze 2.0, která poskytuje až trojnásobně rychlejší přenos dat oproti svým předchůdcům, se kterými ovšem spolupracuje bez problémů.

Koupě zařízení

Samostatný vysílač lze koupit, připojuje se do portu USB. Typickým zařízením pro přenosy Bluetooth je Handsfree a jinak tuto technologii najdeme implantovanou na mnoha místech kolem sebe.

**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19773 (internetovy-magazin.cz#8410)


Přidat komentář