Blesky

Blesky se tvoří výhradně během bouřek a vznikají působení ledových krystalků, které se vytvářejí z vody, která stoupá do oblaků. Při průchodu elektrickým polem atmosféry se vytváří mezi lehčími ledovými kousky, .....

Úder z nebes

Blesky se tvoří výhradně během bouřek a vznikají působení ledových krystalků, které se vytvářejí z vody, která stoupá do oblaků. Při průchodu elektrickým polem atmosféry se vytváří mezi lehčími ledovými kousky, které se pohybují výše, a těmi těžšími, které klesají a přeměňují se opět ve vodu, dvě opačně nabitá prostředí. V jistém okamžiku už nelze tyto dva póly od sebe udržet a vznikne elektrický výboj, jenž by se dal označit jako zkrat.

  • Blesk Cloud to Cloud není nebezpečný

    Tento elektrický výboj není pro člověka na zemi vůbec nebezpečný, protože probíhá mezi mraky (Cloud to Cloud) vysoko na jeho hlavami. Další druhy blesků naleznete v článku zde.

Rychle se schovejte

Lidská populace je ohrožena jiným typem blesků. Jsou to tzv. CG blesky (Cloud to Ground). Mračno se totiž pohybuje a působí na zemskou plochu. Vzniká opět model dvou opačně nabitých pólů, který vrcholí bleskem.

Největší procento takovýchto elektrických výbojů má záporný náboj a označuje se jako CG minus. Vzácné jsou záblesky s pozitivním nábojem, je jich asi jen pět procent a označují se jako CG plus. Vznikají vysoko v bouřkové oblačnosti, toto místo se pojmenována jako kovadlina.

Jak se rychle schovat

Nejlepší ochrana proti úderu bleskem je dům, který má dokonale uzemněny všechny přívody elektřiny, vody a dalších potenciálních vstupů pro návštěvu z mraků. Při silných bouřkách se nedoporučuje manipulovat s elektrickými spotřebiči ani být v blízkosti vody. Samozřejmostí je hromosvod, který je pro většinu blesků vítanou skluzavkou až do země. Před nebezpečím vás dokáží varovat i zvířata....

Kov ke sežrání

Jestliže nemáte možnost se schovat v obydlí, nezbývá vám, než odhodit všechno kovové, co máte v té chvíli u sebe. Znamená to, že pokud jedete na kole a vjedete do zóny, kde se míhají blesky, raději svůj bicykl odstavte a popojděte od něj několik desítek metrů.

Stejně tak nevyhledávejte úkryt vedle kovových plotů, stříšek a jakéhokoliv vedení elektrického proudu a rovněž útěk na vyvýšená místa není zrovna ideálním řešením.

 

  • Ujíždějte jako blesk

    Úplně nejlepší radou, jak se vyhnout zásahu bleskem, je uniknout bouřkové oblačnosti. Je sice možné, že při tomto úprku na vás nezůstane nit suchá, ale pořád je lepší chytnout rýmu než ránu z nebes.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19785 (internetovy-magazin.cz#8444)


Přidat komentář