Aljaška

Aljaška, která zaujímá rozlohů téměř 53.000 kilometrů členitého pobřeží a rozlohou rovnou dvojnásobku státu Texas, nabízí svému odvážnému návštěvníkovi na jednom místě vše, co by jinak musel hledat po celém světě.

Geografie země

Aljaška, která zaujímá rozlohů téměř 53.000 kilometrů členitého pobřeží a rozlohou rovnou dvojnásobku státu Texas, nabízí svému odvážnému návštěvníkovi na jednom místě vše, co by jinak musel hledat po celém světě. Tundry, ledovce, několik tisíc metrů vysoké hory, nespoutaná divočina, v níž se toulají vlci, lišky, losi, orli, potulující se medvědi grizzly či baribalové. Aljaška však nabízí mnohem víc...

"Velká země"

Název Aljaška byl převzat z Aleutského slova „Alyeska” což znamená „Velká země”.První obyvatelé Aljašky pocházeli zřejmě z doby ledové. Stěhovali se stále na východ a na Aljašku vstoupili přes pevninský most, který v předhistorických dobách spojoval Asii a Severní Ameriku.Tento most byl zalit mořem a oba kontinenty byly odděleny dnešním Berlingovým průlivem.

  • Nejvyšší hora Ameriky Mount McKinley je na Aljašce

    Na Aljašce se nachází nejvyšší hora Ameriky Mount McKinley (6194 m). Polární záře, půlnoční slunce a absolutní přesila přírody. Místní domorodci tuto nejvyšší a jednu z nejchladnějších hor Ameriky nazývají Denali. Výstup na vrchol je opravdovým dobrodružstvím. Přesto se zde o výstup každoročně pokouší řada horolezců z celého světa. Nádherný výhled z nejvyššího vrcholu Aljašských hor je však odměnou jen pro ty nejvytrvalejší, nejodvážnější a nejsilnější.

Juneau

Hlavní město státu Aljaška leží při pobřeží na jihovýchodě státu, na úpatí hor Mt. Roberts a Mt. Juneau. Do hlavního města je soustředěna státní administrativa, rybářství a ryby zpracující průmysl, dřevařský a těžební průmysl a služby spojené s turismem. Doprava do tohoto města je pouze lodí či letadlem. Juneau se stalo hlavním městem Aljašského teritoria oficiálně až v roce 1900. Původně byla Juneau osada Indiánů kmene Tlingit, v roce 1880 bylo v této oblasti objeveno zlato.

Aljaška - Přírodní bohatství

Na Aljašce je více než 3000 řek, které tečou do tří světových stran a ústí do dvou oceánů. Největší řeka Aljašky je Yukon, největší jezero Aljašky je Illiama Lake. Přibližně 35 % území tvoří lesy, jedná se ale spíše o řídké porosty a křoviny podél pobřeží. Téměř 5% povrchu Aljašky je pokryto ledovci. Na Aljašce se nachází 9 národních parků, 2 národní památky, 2 národní lesy a 10 chráněných oblastí. Celkem je chráněno 13 % území státu.

Nezamrzající moře

Moře na Aljašse nezamrzá. Průměrná roční teplota je - 2 až - 3°C. Zimy jsou zde poměrně mírné, ale léta naopak chladnější než ve vnitrozemí. Střední teploty nejchladnějších měsíců v roce dosahují pouhých -10°C, v některých nejjižnějších místech Aljašky teploty neklesnou pod 0°C.

Černé zlato

I dnes se na Aljašce nachází zlato, avšak o mnohem víc je pro obyvatelé Aljašky cenná ropa. Roční těžba zlata nevynáší víc než ropa vytěžená za jediný den. Aljaška má velká naleziště „černého zlata”, které tvoří hlavní část aljašského bohatství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19651 (internetovy-magazin.cz#7788)


Přidat komentář