Škola tance - pravidla tance

Škola tance a tanec nejen jako zábava. Tanec pro každou příležitost. Elegán při tanci. Seznamování při tanci. Kritéria před tancováním. Žádost o tanec. Když jsme na parketě. Jak máme tančit. Neformální prostředí pro tanec.

Tanec nejen jako zábava

Tanec nám umožňuje dosáhnout řady cílů, jinými prostředky nedostupných. Zkuste například přistoupit v tramvaji k dívce, která se vám líbí, sevřít ji do náruče a šeptat jí do ouška krásné nesmysly! To je možné jen při tanci.

Tanec pro každou příležitost

V mnoha případech se pro nás může stát tanec nejen zábavou, ale i společenskou povinností: podnikový večírek, kde se účastníte jako vedoucí pracovník; party pořádaná v rámci obchodních, kulturních či diplomatických styků; sólo pro čestné hosty na plese, a tak podobně.

Zatancovat, rozloučit se a ulehnout sám

Je-li naším záměrem nalezení partnerky, pak záleží na tom, zda ji hledáme jen pro dnešní večer (a zítra se vracíme ze služební cesty do kruhu rodiny) nebo na delší, neohraničenou dobu. To první je možné, děje se tak, ale vždy takové seznámení představuje riziko pro jednu či obě strany. Mohu si jít zatančit do baru, který zabral suterén mého hotelu.

Elegán při tanci

Bezproblémový pro mne bude ale jen takový večer, který strávím tancem s partnerkami nemajícími zde svůj protějšek a potom se rozloučím a ulehnu sám, leč pobaven. Nic mi nebrání, došlo-li k vzájemné oblibě, abychom se domluvili na zítra či za týden. A tím vznikají předpoklady, aby nový vztah nabyl charakteru dlouhodobějšího, méně riskantního, psychologicky uspokojivějšího.

Seznamování při tanci

Seznamování při tanci skrývá řadu nezanedbatelných výhod: oproti jiným příležitostem je společensky přijatelné, zmenšuje riziko, podporuje komunikaci a umožňuje lépe se poznat. Často se říká, že rozumějí-li si dva lidé při tanci, rozumějí si i v jiných věcech, zejména při milování.

Kritéria před tancováním

Při výběru z dálky musíme mít na paměti tato kritéria: výška a celková postava – převaha má být na straně partnera; umění tančit – mám-li problémy s rozlišováním končetin, nebudu asi ideálním partnerem pro „královnu večera”; má-li ona svého partnera pak mohu přijít k úrazu, a to nejen společenskému; oblečení – k večerním dlouhým šatům se džíny příliš nehodí a mohli by vás považovat za půlnoční komické číslo.

Žádost o tanec

Trochu jinak žádáme o tanec manželku, snoubenku, milou, jinak cizí, ale věkově i jinak odpovídající disko-dívku, jinak elegantní ženu nejlepších let. Partnerky nám bližší můžeme požádat o tanec méně formálně, například „Nechceš si zatančit?” nebo „Šla bys si se mnou zatancovat?”, mezi dobrými přáteli se snese i slangová formulace typu „Pojď si skočit!” nebo něco podobného. Formálnější způsob je spojen s povstáním či příchodem ke stolu, mírnou úklonou a dorazem „Smím prosit?”

Řekne-li nám dívka při vyzvání, že se jí ulomil podpatek

točí hlava nebo má zde velmi žárlivého manžela či milence – nenaléháme. Řekne-li nám, že netančí a za docela malou chvíli ji vidíme odcházet na parket s jiným tanečníkem, není to důvod k propadnutí komplexu méněcennosti. Spíše je to důkaz její nezdvořilosti či nerozvážnosti.

Když jsme na parketě

Skočili jsme do vody a musíme plavat. Náhle jsme na parketu a teď začíná největší horor! Musíme tančit, konverzovat, tvářit se příjemně, nemyslet na kuří oka a nadbytečné kilogramy, poslouchat hudbu, vnímat rytmus i pohyby partnerky, najít vhodné téma k hovoru a ožehavým větám se vyhýbat…prostě je toho mnoho!

Jak máme tančit

Držíme se vzpřímeně, souměrně, uvolněně a současně jakoby vytaženě za temeno hlavy vzhůru. Ramena se nám nesměji zvednout. Levá ruka tanečníka a pravá ruka tanečnice jsou ohnuty do mírně tupého až pravého úhlu nahoru, pravá ruka tanečníka je položena na levou lopatku tanečnice, zatímco její ruka volně leží na tanečníkově paži.

Neformální prostředí pro tanec

Je pochopitelné, že v neformálním prostředí diskotéky nebo nočního klubu se poněkud změní i držení partnerů a stává se – pouze v něčem – rovněž méně formálním. Ruce, jimiž se drží, nemusí být zdviženy nahoru, ale mohou být volně spuštěny podél těla. Při pomalém tanci můžete obejmout oběma rukama dívku okolo lopatek či pasu.

Při rychlých diskotékových tancích

se obvykle partneři nedrží, tančí proti sobě spolu nebo v celé skupině. I zde je ale možné se občas chytit za ruku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19461 (internetovy-magazin.cz#7844)


Přidat komentář