Profesní a osobní koučink Brno

V poslední době je služba osobního kouče vyhledávána jak jednotlivci, tak i firmami. Moderní a velké společnosti, které chtějí udržet úspěch a posunout se kupředu vsází na umění osobních trenérů pro práci se zaměstnanci.

Trénink se netýká je sportovců, ale prakticky všech lidí. Obzvlášť v dnešní hektické době je zapotřebí si uvědomovat sám sebe, své hodnoty a možnosti, kterými se ubírat, zvládat tíživé situace i nápor stresových situací a mnoho dalšího. Důležitý je také osobní rozvoj nejen pro profesní kariéru, ale i osobní život, mezilidské vztahy a obecně pro lepší soužití. To jsou obory, oblasti, kterými se zabývají koučové, ti, kteří poskytují služby v oblasti osobního rozvoje formou osobního i profesního koučinku.

Co je koučink?

Slovo přejaté, počeštěné z angličtiny coaching, tedy trénink, není nic jiného, něž formování sami sebe a to jak postavy, tak v tomto případě zejména osobnosti. Osobní a profesní koučink se zaměřuje na formování vlastní osobnosti pro lepší rozvoj, posunutí se dopředu a nalezení chyb, i jejich odstranění. Výsledkem takového koučinku jsou prokazatelné výsledky a lepší mezilidské vztahy, mnohem optimističtější pohled na svět a i zlepšení profesní kariéry, dosažení vytouženého pracovního místa, chtěné pozice.

K čemu je takový koučink?

Pro někoho může být takové koučování zbytečné, nebo alespoň si myslí, že koučink je zbytečný, což ale není pravdou. Mnozí se tak domnívají na základě toho, že dříve se osobní ani profesní koučink neprováděl a stejně tak lidé fungovali. Jenže to také není správné tvrzení. Dnes jsou obecně silnější nároky na lidskou psychiku. Doba je o dost rychlejší, než byla a celý svět jde dopředu. Člověk tak má pocit, že jakmile se jen na chvilku zastaví, zhroutí se a již napořád bude pozadu. Stres je znát na každém kroku a proto je nesmírně důležité, aby byla lidská psychika odolná a zvládala i tak náročné situace. A to je právě místo pro koučink, který zařídí, aby se vše dařilo a dělo tak, jak je potřeba.

Jak koučování probíhá?

Protože pod pojmem osobní koučink je možné si vybavit snad cokoli, je nezbytně nutné také si umět představit, jak takové koučování probíhá. Běžný sportovní trénink znamená nastavení plánu trenéra a dodržování cvičení s tím, že trenér na celý průběh dohlíží a může tak kdykoli zasáhnout, když se zdá, že cvičenec neprovádí cviky tak, jak by měl. A podobné je to u osobního i profesního koučinku. Zde také kouč nastaví jisté míry a dohlíží na dodržování pravidel, postupů tak, aby se dosáhlo mety, která původně byla nastavená.

Proč lidé navštěvují kouče?

Pro mnohé může znamenat osobní kouč pro rozvoj osobnosti zbytečnost. Jenže ti nejlepší a úspěšní lidé dají za pravdu, že buď na cestě k úspěchu měli takového kouče, nebo nepřímo nazvanou pozici, ale jednalo se o tutéž činnost. Zkrátka každý úspěšný člověk potřeboval podporu, pohled i jiných osob ze svého okolí a tak se dostal tam, kde je. Jiný způsob není. A pokud netoužíte zakládat monstrózní impéria a vele-úspěšné nadnárodní firmy, pak i tak jistě chcete v životě uspět. Není snad nikdo, komu stačí jen tak přežívat. Lidé touží po klidu, bohatství, zážitcích, zábavě, rodině, dobrých vztazích a mít se obecně dobře. Osobní koučink je jednou ze základních metod, jak takových met dosahovat úspěšně a svědomitě.

Jak hledat řešení

Můžete mít pocit, že máte spíše zdravotní komplikace, které vám nedovolí dosahovat všeho, co chcete. Omezují vás v práci, v osobním životě, ale i dalších oblastech. Může se jednat o vnitřní neklid, bolesti hlavy, břicha, pocity na zvracení, nevolnosti, ale i nafouklé břicho, problémy s trávením, silné bolesti hlavy, až migrény. Cítíte se unavení, vyčerpaní a máte pocit, že vás pouze sužují problémy v oblasti zdravotní. Jenže tím důležitým problémem může být skutečně a jen pouze** dlouhodobý stres**, který se výše popsanými potížemi projevuje. Jakmile je tělo v dlouhodobém napětí, pocity úzkosti a zdravotní problémy se běžně objevují. Přitom stačí najít jistou harmonii, trochu si život uspořádat, umět si odpočinout, ale také pohnout se kupředu a zajistit si tak spokojený a úspěšný život. A to je úkolem osobního kouče.

Profesní koučink – kdy je potřeba?

Hodně často se lidé na kouče obrací z důvodu potřeby získat lepší pracovní místo, pomoci s podnikáním a vůbec jak nastartovat osobní kariéru. Dost mají lidé potíže s tím, aby si uvědomili vlastní hodnoty sebe samého a s touto myšlenkou se hrnuli dopředu. Tíživou situaci v mnohém podněcuje fakt, že lidé jsou jako zaměstnanci vystavování kritice, mají strach o místo, protože jakmile přijdou o práci, nejenže budou muset být závislý na jiných, ale také to dost zamává s pocitem vlastních hodnot, které se výrazně sníží.

Pocit ponížení, neschopnosti a neúcty k vlastní osobnosti

Dostavuje se pocit sníženého sebevědomí, neschopnosti, ponížení. To je špatně, a tak mnoho lidí se raději podřizuje a zůstává na pracovních pozicích, které jsou málo placené, kde jsou ponižováni a je jim stále více dáváno pracovních úkolů. To je samozřejmě špatně, a i když si to uvědomují, strach o pracovní místo je silnější. Proto dělají mnoho práce zadarmo a jsou podráždění, rozladění a bez chuti do života.

Získat sebedůvěru jako důležitý moment

To je právě přesně ten případ, kdy by se mrzutý a nespokojený zaměstnanec měl obrátit na osobního kouče, který povede jeho osobní rozvoj na takové úrovni, že si zaměstnanec, v tomto případě i s nadsázkou řečený otrok, nalezne cestu k vlastnímu „já“, osobnosti a sebevědomí. To je nutné, v tomto případě nezbytné. Není přece nutné nechat se ponižovat, využívat a zametat se sebou. Máte své hodnoty a umíte jistě i lépe práci jak svoji, tak svého šéfa, než aby vás veřejně peskoval, a mnoho práce jste pro něj dělali zcela zdarma. Jaký to má smysl? Vůbec žádný. Již staré moudré pořekadlo praví, že ani kuře zadarmo nehrabe. Je zcela proti selskému rozumu, abyste tak něco dělali zadarmo.

Máte velká očekávání, ale zbytečná

To, že snad očekáváte snad zázrak, že jakmile vykonáte práci zadarmo, že se ve vašem nadřízeném „něco pohne“, a uvědomí si, jak skvělí jste, je zbytečné a podobá se činnosti házet hrách na zeď. Naopak – pokud pro někoho uděláte něco zadarmo, pochopí to jako moment, kdy je možno podobné služby požadovat i do budoucna, aniž by ho to něco stálo.

Moment, kdy se obrátit na kouče

Nenechte se sebou takto manipulovat. Jediným výsledkem bude totiž to, že budete zdrcení, unavení a bez špetky sebeúcty. To není dobré a nemělo by to tak být. Obraťte se na osobního kouče a udělejte něco jen pro sebe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19527 (internetovy-magazin.cz#9860)


Diskuze a zkušenosti

Kamil | 20.08.2015 21:31
Re: Profesní a osobní koučink Brno Dobrý večer, děláte i kariérní koučink?


Přidat komentář