Jáchyme, hoď ho do stroje!

Pikantní na tomto filmu je to, že Svěráková role podnikového psychologa Kláska v původním scénáři vůbec není. Dopisovala se až na poslední chvíli. Naštěstí to však nebyla pro Zdeňka Svěráka taková rychlovka, jako námět filmu Vesničko má, středisková.

Stříbrné plátno

Tento film byl nejen autorskou premiérou pro Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka na stříbrných plátnech, ale vynesl vzhůru i představitele Františka Koudelky. Luděk Sobota snad neměl předtím ani potom příhodnější roli. Do svého opraváře tak mohl přenést roztržitost, těkavost, ale taky schopnost, ze všech nepravděpodobných malérů, které mu přinese kondiciogram, podle něhož se za každých okolností řídí, vykličkovat.

Jeho ztřeštěná situační komika je ideálně doplňována dalšími gagy a slovními hříčkami, které za těch více než třicet let přešly do krve snad každému, kdo tento film aspoň jednou viděl.

Svěrák a jeho role psychologa

Pikantní na tomto filmu je to, že Svěráková role podnikového psychologa Kláska v původním scénáři vůbec není. Dopisovala se až na poslední chvíli. Naštěstí to však nebyla pro Zdeňka Svěráka taková rychlovka, jako námět filmu Vesničko má, středisková. Jeho a Smoljakovo neherectví, které jim bylo tehdy vytýkáno, opět přináší do filmu osvěžující kontrast ve srovnání se zkušenými profesionály. V tomto směru razí trojice zaměstnanců blázince Josef Hlinomaz a František Husák jako zřízení a Václav Lohniský jako jejich den ode dne šílenější nadřízený.

Zlidovělé hlášky

Jáchym je za ta léta především zdrojem nesmrtelných vět. Režisér a spoluscénárista Oldřich Lipský měl na kvalitní filmové komedie jednoduše výtečný nos a každý jeho film obsahuje tolik povinné hlášky, o které se (většinou marně) snaží současné „veselohry”. Zvažte sami, kolikrát jste už použili rčení typu:

  • Vy nás ale zásobujete, pane Karfík
  • Neber úplatky, neber úplatky ....
  • Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pivo (zřejmě nejpoužívanější)
  • Zváž to dobře, Arnošte
  • No, zřejmě slušnej voddíl (STS Chvojkovice - Brod)
  • Maximálně jednou za deset let
  • Slepé střevo nebrat!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19516 (internetovy-magazin.cz#8511)


Přidat komentář