Ghost Rider

Johnny Blaze, kterého si zahrál Nicolas Cage, je motocyklový kaskadér. Jednoho dne se jeho otec ocitne na smrtelné posteli, ale přijde Mefistofeles s výhodnou nabídkou: Johny musí za výměnu života svého otce upsat svou duši ďáblu.

Motocyklový kaskadér

Johnny Blaze, kterého si zahrál Nicolas Cage, je motocyklový kaskadér. Jednoho dne se jeho otec ocitne na smrtelné posteli, ale přijde Mefistofeles s výhodnou nabídkou: Johny musí za výměnu života svého otce upsat svou duši ďáblu… Neváhá a přijme ji, což znamená, že se tak stane jeho sluhou, který se v noci coby Ghost Rider s hořící lebkou místo tváře prohání ulicemi a plní přání svého pána.

Tím největším přáním je zneškodnit satanášova syna Blackhearta, který chce v pekle převzít vládu. Pokud se to Johnymu podaří a uklidí Blackhearta z cesty, bude jeho duše opět volná...

Motto filmu

Jeho prokletí se stalo jeho silou.

Ghost Rider ve zkratce

Délka filmu: 114 min.
Žánr: akční/fantasy/thriller
Režie: Mark Steven Johnson
Scénář: Mark Steven Johnson
Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Sam Elliott, Donal Logue, Peter Fonda

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19479 (internetovy-magazin.cz#7966)


Přidat komentář