Wicca - esoterika

Magický systém Wicca sleduje celou řadu cílů: osobní rozvoj, poznání sebe sama, porozumění skrytých zákonitostí tohoto světa. Veškeré rituály Wicca určitým způsobem odráží dění i změny v přírodě. Poznejte s námi filozofii i novodobé čarodějnictví Wiccy.

Co symbolizuje Wicca

Wicca představuje tradici pohanského náboženství a současně je jakýmsi magickým iniciačním systémem, který slouží především k poznání sebe sama, celého světa, interakci s Božskými silami a harmonického souznění s přírodou, jejími změnami i rytmy.

 • Wicca je také jednou z tradic současného čarodějnictví.
 • Wicca nezapře pohanské kořeny. Její veškeré rituály určitým způsobem odrážejí dění i změny v přírodě.
 • Wicca zahrnuje prvky převzaté z folklóru.

Historie Wiccy

Wicca vychází z náboženství, která existovala na území Evropy, a to před příchodem křesťanství a nepřímo navazuje na jejich esoterní tradici. Čerpá především z duchovního odkazu Keltů, Germánů i Řeků, ale díky silnému propojení se západní esoterickou tradicí Wicca také často pracuje s materiály pocházejícími původem z kabaly a hermetismu. Wicca vznikla na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století v návaznosti na venkovské čarodějnictví praktikované v oblasti New Forest v Anglii.

Za vznikem Wicca stál Gerald B. Gardner, který do této tradice začlenil širokou řadu prvků z jiných směrů západního okultismu a vytvořil tak velmi životaschopný i neustále se rozvíjející magický systém s velmi silným náboženským obsahem. O Wiccu se zajímá neustálé větší počet jejích stoupenců a zasvěcenců.

Filozofie Wiccy

Mezi základní kameny filozofie Wicca patří poznatek, že Božství je pro nás poznatelné i pochopitelné, ovšem jen do určité hloubky a míry. Wicca nevnímá Sílu jako polaritu dobra nebo zla, ale jako polaritu mužského nebo ženského principu, což odráží polaritu v sociální a biologické oblasti. Pro mužský a ženský aspekt jediné Síly má Wicca zcela přirozené pojmenování: Bůh a Bohyně. Pro nás jsou to nejzazší archetypy i symboly Síly, které je naše mysl ještě schopna pojmout a se kterými je schopna pracovat na všech možných úrovních.

Bohyni uctíváme jako Pannu, Matku, Stařenu. Bohyně představuje univerzální princip dokonalého ženství. Z lůna bohyně povstaly první organismy, živočichové, lidé. Bohyně na počátku všech věcí a tak jako tento svět kdysi stvořila, tak jej jednou i pohltí do svého božského lůna a zbude tu jen temná prázdnota.

Novodobé čarodějnictví Wiccy

Současná Wicca uznává tyto filozofické předpoklady:

 • Animismus - myšlenka, že všechny věci, i zdánlivě neživé jako stromy, skály, mají vlastní duši.
 • Panteismus - domněnka, že božství je nedílnou součástí přírody.
 • Polyteismus - přesvědčení, že božství je rozmanité i mnohonásobné.

Tradice Wiccy

Tradice Wicca obvykle do určité míry mění podobu v závislosti na kultuře, v níž je praktikována. Pokud se chcete stát součástí pokračovací tradice Wicca, je to možné pouze řádným způsobem, který je jako jediný v tradici zcela respektován. Podstoupíte náročný výcvik a následné zasvěcení do obřadu, který je veden již zasvěceným členem Wiccy s dostatečnou kvalifikací. Součástí zasvěcení je mimo jiné i přísaha zachování tajemství, která se vztahuje na celou řadu interních materiálů jako je Kniha stínů, jména ostatních členů, přesná podoba rituálů a podobně. Jako nový člen Wiccy budete znát Váš vlastní iniciační rodokmen, a to až k určitému z původních gardnerových covenů. Rodokmenu se také říká linie, které se od sebe liší v pravidlech, rituální praxi, v celkové energii.

Způsob rituálního prožitku Wicca

Wicca je náboženstvím mystérií. Obsahuje velmi promyšlený systém symbolů i rituálních úkonů, který vylaďuje veškeré zúčastněné obřadů na rovinu, v níž lze uskutečnit spojení s nejrůznějšími silami, především pak s Bohy velmi intenzivním i vnímatelným způsobem. Interakce a komunikace s Božskou silou probíhá přímo, bez prostředníků. Odehrává se v jiné rovině zkušenosti, než na kterou jste zřejmě běžně zvyklí. Každý z členů tradice vnímá věci svým určitým způsobem, kdy vědomá mysl jim obvykle není schopná zcela a beze zbytku porozumět a proto se používají v hojné míře symboly a mytická vyjádření.

Čarodějnický rozměr Wiccy

Wicca v rozměru čarodějnictví je orientovaná pouze a vždy pozitivním směrem, tj. nikomu není ublíženo. Wicca se většinou soustředí na léčení, věštění, odstraňování různých problémů, řešení současných životních trablů, těžkostí apod. Téměř celá magie se výhradně orientuje na zlepšení života, dosažení pozitivních životních cílů, praktické využití, rozvoj osobnosti.

Pohanský rozměr Wiccy

Wicca klade důraz na skupinovou praxi, je provozována v malých na sobě do značné míry nezávislých skupinách, které nazýváme coveny a které obsahují různý počet členů obvykle mezi třemi až třinácti. Pohanský rozměr Wicca uskutečňuje různými způsoby:

 • oslavy sezónních svátků,
 • práce pod širým nebem,
 • sakrální dramata představující mytologická témata.

Náboženský rozměr Wiccy

Wicca Vám nabízí to samé, co ostatní náboženství. Po celá staletí lidé objevují Sílu, která utváří realitu, kterou zakoušíte každou jednotlivou vteřinou Vašeho života a každým nádechem i výdechem. Ve všech současných systémech víry naleznete víru v nadpřirozeno, víru ve veliký Božský princip, ze kterého vzešel celý vesmír.

Wiccanské víře se také říká náboženství žen. Wiccanská víra dává dostatek prostoru k tomu, aby uspokojila přání čarodějnic různých názorů i přesvědčení.

Zákon trojí odplaty ve Wicce

Zákon tvrdí, že cokoli čarodějnice udělá, třikrát se jí vrátí. Když vykonáte něco dobrého, vrátí se Vám vykonané dobro trojnásobně. Toto ovšem platí i naopak. Když vykonáte něco špatného, trojnásobně se Vám to vymstí. Tento základ pravděpodobně zavedl Gerard Gardner, který založil moderní wiccanské náboženství.

Pomůcky používané v magické praxi

 • Athame-symbolizuje živel oheň. Jedná se o nůž s oboustranným ostřím. Můžete ho zakoupit, ale je vhodné si ho nějakým způsoben označit nebo ozdobit, aby bylo jasné, že je právě jen Váš. Nabijete ho svou vlastní energií a bude se vám s ním jistě lépe pracovat. Athame se používá k usměrnění energie, k vytvoření kruhu.
 • Bolline-nůž, který se používá ke krájení bylinek, vyřezávání do svíček, k rytí. Obvykle má bílou rukojeť.
 • Hůlka-symbolizuje vzdušný živel. Je především dřevěná, může být ozdobena vrytými či vypálenými symboly.
 • Kadidelnice-počítejte s tím, že je špatně dostupná i drahá záležitost. Můžete však improvizovat s vonnými tyčinkami.
 • Kotlík-symbolizuje Bohyni i vodní živel.
 • Oltář-místo, kam pokládáte pomůcky při jednotlivých rituálech. Může mít pevně dané místo, ale pokud nemáte zvláštní místo, můžete použít i oltář přenosný. Na oltář patří většinou kromě důležitých pomůcek při rituálech také vyobrazení Bohů, jako sošky apod. Na oltář můžete taky dát ubrus, přehoz v určité barvě, dále svíčky, vonné tyčinky aj.
 • Pohár-symbolizuje živel vodu. Může být vyroben teoreticky z čehokoli a ozdoben jakkoli, vše záleží na Vašem vnitřním cítění a vkusu.
 • Svíčky-používají se při tzv. svíčkové magii, při různých druzích rituálu, dále mohou zdobit oltář.

Wiccanské svátky

Imbolc - 1.-2.1

 • provádějí se očistné rituály
 • tradiční pokrmy jsou mléčný výrobky a kořeněná jídla,
 • oslavuje se vracející se slunce
 • Bohyně čeká na svého ženicha
 • na oltářích jsou bílé svíce, barvy nejvíce žluté a stříbrné

  Ostara - 21.-22.3

 • jarní rovnodennost
 • barví se vajíčka, sejí se semena
 • očistné práce proti všem negativním vlivům

Beltaine - 1.5.

 • největší Wiccanský svátek
 • nazývá se také svátek květin, nebo lásky
 • Bůh a Bohyně se spojí a počnou nový život
 • na oltářích převládá zelená, žlutá, květiny a větvičky
 • staví se májky jako symbol plodnosti

Midsummer - 21.-22.6

 • letní slunovrat
 • uzavírají se Wiccanské svatby
 • čeká se na narození syna Bohyně
 • zapalují se hranice a přeskakují 

Lughnasadh - 1.8

 • oslava žní
 • pletou se panenky z klasů
 • z prvního obilí se pečou bochníky ve tvaru slunce
 • oltář se zdobí zlatou, zelenou a žlutou, dále plody, klasy, jablky a vínem

Mabon - 23.9

 • děkování za úrodu
 • oslava vinobraní a sklizně jablek
 • na oltářích převažuje červená
 • Bohyně je stále na světě, zato Bůh už je v podsvětí.

Samhain - 31.10.

 • vzpomínání na zemřelé
 • na oltáře dávají šišky, listy, podzimní plody
 • Bůh umírá a nastává vláda Bohyně

Yule - 21.-22.12

 • Zimní slunovrat
 • nejtemnější den v roce, po tomto dnu se však dny budou prodlužovat
 • otevírají okna, aby mohl starý rok odejít a mohl tak přijít rok nový
 • domy se zdobí cesmínem a jmelím
 • starý Bůh dožívá, oslavujeme narození syna Bohyně: nového Boha
  někdo oslavuje začátek nového roku
  na oltářích se nejvíce vyskytují barvy červená, zelená a bílá
  v kadidle se zapaluje levandule a purpura

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19439 (internetovy-magazin.cz#9810)


Přidat komentář