Výklady Tarotu on-line

Možná jste v těžké životní situaci a už nemáte na koho se obrátit pro radu. Možná karty budou vodítkem - jakou se dát cestou, jakou vykročit nohou, jak vyjít naproti lepším zítřkům.

Věštění budoucnosti z tarotových karet

Karty se dělí na 4 barvy

  • Emocionální stav = poháry a kalichy
  • Fyzický a materiální stav = disky, penkaly a mince
  • Psychický a intelektuální stav = meče
  • Kariéra, schopnosti, možnosti = hole a žezla

** **

Symbolika jednotlivých barev

Emocionální stav = poháry a kalichy

Láska a štěstí, citový život, duše, vnitřní život, nevědomí, starost o druhé, laskavost, přátelství, přitažlivost, shrnutí citů, nabídka přijímat – pasivní přístup a možnost být přijat – aktivní přístup, prázdnota a naplnění.

Představují: emocionální neboli citové odezvy, reakce, pocity a prožitky. Všechny karty pod symbolem pohárů popisují různé formy lásky a znázorňují citové stavy od pocitu štěstí a uspokojení, přes zklamání, hněv, strach, až po netečnost. Pocity, nálady, tušení, vnitřní hlas, duchovní zkušenost. Vztahy k okolí.

Znaky vody: tekutý stav, stav bez formy, neuchopitelnost (která se stává uchopitelnou a manipulovatelnou prostřednictvím pohárů). Symbol ženského lůna: sexuální energie a ženskost. Elixír života. Další znaky: soucítění, vniknutí, intuice, sny, nálady, dojmy a předtuchy, nevědomí, odevzdání se.

Symboly pohárů: velké často zdobené obvykle zlaté poháry – „Jsme pohár, který propůjčuje formu vodám duše.“ Bohatství lásky.

Osoby pohárů: velkorysé a láskyplné. Někdo, na koho se dá spolehnout. Skuteční přátelé, rodinní příslušníci, milenci. Symbol odvozen od poháru na posvěcené víno.

Události a situace pohárů: obecně příznivé. Štěstí nebo zmírnění neštěstí.

Zvěrokruh: Rak, Štír, Ryby

Kladné stránky: instinktivní, emfatický, účastný, citlivý, vnímavý, s dobrým srdcem, jemný, laskavý, chránící, vychovávající, soucitný, romantický, sexuálně přitažlivý, svádivý, roztomilý, záhadný, důkladný, podobající se tiché vodě-která břehy mele, citlivý k umění, poetický, s bujnou představivostí, kreativní, vnímavý **
**

** Záporné stránky:** hypersenzitivní, nestálý, náladový, nevyzpytatelný, nepříjemný, váhavý, manipulovatelný, prolhaný, nespolehlivý, tajnůstkářský, paranoidní, neurotický, litující sebe sama, sám sobě obětí, úzkostlivý, neupřímný, nesoustředěný, náruživý, příliš sentimentální nebo nostalgický.

Fyzický a materiální stav = disky, penkaly a mince

Materiální svět a peníze, bohatství, podnikání, prosperita, tělo, tělesné požitky, praktické schopnosti, využité talenty, materiální zajištění, obchod a trh, prestiž, podnět k akceptaci výsledků – pasivní přístup, podnět k vytvoření výsledků – aktivní přístup.

Představují: vnější realitu a schopnost uskutečnit ve vnějším světě vše, oč usilujeme v oblasti zdraví, financí, práce, tvořivosti a vztahů. Svět faktů a produktů, tělesného vnímání.

Znaky země: Hmota, materiál, látka, fyzický život a materiální podmínky. Vazba člověka na rodnou hroudu – praktické činnosti, pracovní výsledky, smysl pro realitu, zacházení s penězi a hmotou. Živobytí, udržování a zachování života, plodnost a přirozenost, stabilita a praktičnost. Charakteristické jsou produkty: výsledky, fakta.

Symboly pentaklů: Pentakly, kotouče, disky a mince = peníze, talenty. Pentagram = obsahuje všechny čtyři elementy a jejich spojení s pátým elementem – duch, éter. Hlava, ruce a nohy

Osoby pentaklů: bohatí a mocní lidé.Někdo, koho si tazatel váží a respektuje jej a to především kvůli společenskému postavení a bohatství.

Události a situace pentaklů: týkají se materiálního bohatství nebo finančních otázek.

Zvěrokruh: Kozoroh, Býk, Panna

Kladné stránky: praktický, pragmatický, schopný, důvěryhodný, snaživý, pečlivý, svědomitý, citlivý, taktní, utěšující, rozhodný, nezastrašitelný, klidný, tvrdý, pevný, ochránce bezpečí, stoický, trpělivý, chlebodárce, schopnost vše zdůvodnit, cílevědomost, vytrvalost.

Záporné stránky: domýšlivý, pomalý, loudavý, těžkopádný, pedantický, konzervativní, nadmíru opatrný, lakomý, přespříliš soustředěný na peníze, tvrdohlavý, s odporem ke změnám, bez představivosti, černobílý přístup.

Psychický a intelektuální stav

Zbraň ducha, čelení konfliktní situaci, reakce na spory a rozepře, protivníky nebo osobní vnitřní problémy, rozum a vědomí, duševní energie, uvědomělý přístup k životu, vědění a intelekt, světská moc, myšlení, poznání a schopnost posuzovat, duchovně proniknout - aktivní přístup, nechat se osvítit -rozjasnit či osvětlit - pasivní přístup, vyspělost, samostatnost a svoboda, síla úsudku, rozlišování, zařazování a hodnocení, varování před nepřáteli, nebezpečím, neštěstím, násilím a smrtí. Citový chlad.

Představují: mentální úrovni a ztělesňují přesvědčení, ideje a způsob myšlení. Daly by se přirovnat k obrazům našich myšlenek. Svět poznání a rozhodnutí, nápadů a odsudků, pojednávají o myšlenkách a představách, vědomém vnímání světa.

Znaky vzduchu: Symbol duchovního světa energií a myšlenek. Moci létat, duchapřítomnost a síla myšlenky, názory, chápání, hodnocení, umění komunikace. Symbol ptáka: vztah ducha a lásky. Mysl není ani pozitivní ani negativní – pouze funguje nebo ne.

Symboly mečů: Symbol výzbroje = prostředek boje a války, zranění a osvobození. Právo nosit meč = symbol svobody a nezávislosti, vyspělost, určování si vlastních zákonů. Meč = pronikání do situací, rozlišuje je a rozděluje.

Osoby meče: egoisté. Cíle jsou to nejdůležitější. Reprezentanti světské moci.

Události a situace mečů: překážky, potíže nebo nebezpečí, napětí, spory, úzkost, frustrace.

Zvěrokruh: Váhy, Vodnář, Blíženci

Kladné stránky: rychlý, inteligentní, intelektuální, analytický, vynalézavý, originální, výmluvný, sdílný, vynikající v konverzaci, všeuměl, snadno přístupný názoru, jemný, zvědavý, plný zájmů, informovaný, objektivní, racionální, systematický, vědecky uvažující, etický

Záporné stránky: didaktický, neschopný vcítit se, přebytek argumentů, černobílý pohled na svět, odmítavý, nevyrovnaný, fanatický, excentrický, nadprůměrný, cynický, škodolibý, vzdálený realitě, přehnaně principiální, nepřizpůsobivý, zaslepený.

Kariéra, schopnosti, možnosti

Vůle, životní energie, radost ze života a sebeprosazení, kreativita, tvořivá energie a růst. Barva osobního úspěchu, hnací síla a růst, potenciál, ambice a osobní úsilí vedoucí k úspěchu výzva k činu - aktivní aspekt nebo výzva nechat děje odehrávat se - pasivní aspekt. Činy a rozhodnutí, těžké situace tzv. zkoušky ohněm, jsou překonávány skutky a činností tvořivé a umělecké schopnosti, postoj, stanovisko, nezlomnost.

Představují: schopnost vize, vhledu, vnímání a intuice, a znázorňují duchovní energii, vitalitu a spontánnost. Svět rozhodnutí a činů, uskutečnění a moc. Podnikání, vystupování, identita a sebedůvěra, nadšení a úspěch. Náš postoj k situacím pomáhajícím rozvoji osobnosti.

Znaky ohně: radost ze života, chuť do života, sebepotvrzení, plodná, tvořivá a tvořící síla, pohotovost a připravenost k činu, schopnost prosadit se a moc. Je destruktivní nebo životadárný – podle toho, jak s ním naložíme. Symbol životní jiskry, životní energie, nadšení a životaschopnosti

Symboly hole: symbol penisu = sexuální energie a mužnost, také symbol plodnosti Výhonky = instinkty, pudy, síly a snahy člověka, jež ho pohánějí a motivují, projev kultivace. Symbol růstu a stárnutí.

Osoby hole: vypracovali se vlastní silou. Stojí-li na vaší straně, je dobré se jejich radou řídit, zvláště „jak dosáhnout úspěchu“. Mají osobní iniciativu, jsou nadaní, ambiciózní a pilní. Události a situace holí: mají potenciál úspěchu. Okolnosti a události vám budou nakloněny, dokážete-li je rozeznat a budete na ně připraveni.

Zvěrokruh: Beran, Lev, Střelec

Kladné stránky: vroucnost, přátelství, láskyplnost, intuitivnost, šlechetnost, loajalita, odvaha, inspirace, fantazie, čestnost, smysl pro spravedlnost a slušné jednání, nadšení, rychlé rozhodování, živost, dynamika, veselost, upřímnost, optimismus, dobrodružná povaha, rozhodnost, nezávislost, samostatnost, podnikavost

Záporné stránky: ukvapenost, bezohlednost, soudy vyslovené v okamžiku hněvu, člověk neovládající temperament, zbrklost, nezvládnutelná povaha, vznětlivost, horečnatost, přecitlivělost, nedbalost, věci začínat ale nedokončovat, vyhořelost, sobeckost, nedostatek taktu a diplomacie, pýcha, netolerance, agresivita, neurvalost, sklon k přehánění a dramatizování.

Jak a proč Tarot funguje

Jak to dokázat? Pokud si položíte tuto otázku, zeptejte se napřed: proč to dokazovat a komu? Pokud tyto otázky pramení z nedůvěry v Tarot, je zbytečné, abyste se jím vůbec zabývali. Nikdo nikoho přeci nenutí věřit tomu, že kartomancie funguje a má smys.

Pokud pramení z úžasu nad tím: jak je to možné, můžete svou pozornost napřít několika směry. Jsou to: víra v nadpřirozené věci (např. magii), víra v (nějakého) Boha a teorie Junga o synchronicitě. Pravděpodobně Vás neminou teorie o reinkarnaci a karmě. To, že Tarot funguje nemá smysl komukoliv dokazovat. Setkání s Tarotem je věc určité životní cesty. Není nutno o ní přesvědčovat někoho, kdo jde po jiné, své cestě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19438 (internetovy-magazin.cz#9807)


Přidat komentář