Věštírna

Lidská ruka je jednou z nejdůležitějších částí těla. Právě ona uspokojuje všechna naše přání a potřeby a přichází do styku s ostatními lidmi. Není proto divu, že jsou v ní vepsány dlouhodobé stopy – linie.

Čtení z ruky

Lidská ruka je jednou z nejdůležitějších částí těla. Právě ona uspokojuje všechna naše přání a potřeby a přichází do styku s ostatními lidmi. Není proto divu, že jsou v ní vepsány dlouhodobé stopy – linie. Tyto linie se v průběhu života mění a dorůstají. Záleží vždy na období, v jakém se nacházíme. Chiromantie nahlíží do duše člověka a dokáže vyčíst jeho předpoklady pro budoucnost. Tyto předpovědi však nejsou nezvratně dány, nemusíme je přijmout, pokud nechceme. Vždy máme svobodnou vůli. Mnohé se dozvíte i z data vašeho narození. Jaký rok máte před sebou?

Co vše jde vyčíst

Z linií na rukou lze vyčíst náš zdravotní stav, vztah ke vzdělání, zájmům, naši psychickou stránku, citové prožitky a osudové cesty, které nás mají posunout dál.

Čtení z levé nebo pravé ruky?

Chiromantie porovnává obě ruce. Předpoklady člověka jsou u praváka vepsány v levé ruce a v pravé lze vidět, jak jsou tyto předpoklady plněny. U leváka je pořadí opačné. A víte co je chiropraxe?

Další věda?

Součástí chiromantie je často také chirologie, která nezkoumá jen linie, ale i tvar rukou, jednotlivých prstů, jizev, pih a podobně, včetně barvy a měkkosti ruky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19432 (internetovy-magazin.cz#6173)


Přidat komentář