Věštění budoucnosti - způsoby věštby

Řešíte pracovní nebo osobní problémy? Stojíte před důležitým životním krokem? Rádi byste znali, kudy se Váš život bude ubírat v dalších týdnech, měsících, letech? Jaká Vás nebo Vaše blízké bude čekat budoucnost? Využijte věštění budoucnosti.

Co je věštění

Věštění je metoda, jak ponechat duši i srdce chladnými a uvědomit si, jak je život krásný a plný. Věštění je způsob, jak můžete změnit smysl života i jeho cíl.

Co představuje budoucnost

Přenechejte Váš osud hvězdám, budoucnost bohu a nebi. Poznat budoucnost znamená zjistit to, co chcete vědět, jak na tom jste v osobním životě, pracovním životě, zdravotně aj.

Způsoby věštění budoucnosti

Věštění budoucnosti je něco, co naplní Váš život jinými myšlenkami. Něco, co změní Váš osud, pocity i názory. Každá věštba Vás však částečně změní, ovlivní Vaše další jednání. Váš osud máte v rukou jen Vy sami, berte tedy věštění s odstupem i chladným rozumem.

Vaši budoucnost je možné určit nejrůznějšími způsoby.

Jednotlivé způsoby věštění budoucnosti

Budoucnost pomocí věštění z tarotových karet

U věštění z tarotových karet je rozhodující jejich pozice, pořadí karet. Věštění z tarotových karet je velmi známé i oblíbené.

Výklad tarotových karet představuje způsob, jak můžete komunikovat s Vaším podvědomím. Tarot Vám pomáhá nahlédnout do Vašeho nitra, pomáhá Vám prozřít různé životní otázky, a to v zcela jiném světle, než na jaký jste zvyklí. Tarot Vám může pomoci nasměrovat na tu správnou cestu, naučit se prožívat a užívat života plně a přirozeně.

Budoucnost pomocí cikánského věštění z karet

Toto věštění má obrovskou tradici. Od ostatních věštění se odlišuje tím, že podává zcela konkrétní věštbu.

Budoucnost pomocí věštění zenovými kartami

Zenové karty Vám poradí, jak nejlépe určitou situaci řešit. Většina problémů vzniká proto, že se řídíte naučenými pravidly všeobecné morálky, která má však bohužel málo společného s přirozeností a není v souladu s přírodními zákony bytí a soužití.

Zenové karty se zaměřují na pochopení toho, co je tady a teď. Je to systém založený na zenové moudrosti, která říká, že vnější události jsou jednoduše odrazem našich myšlenek a pocitů, ačkoli ani nám samotným není často jasné, čeho se tyto myšlenky a pocity týkají.

Budoucnost pomocí věštění numerologie

Jednotlivá čísla působí na konkrétní vibrační úrovni. Čísla jsou v numerologii stěžejním klíčem k hledání jednotlivých souvislostí, existujících v lidském jednání i chování. Každé číslo vibruje v odlišné dimenzi, žádné číslo nelze nahradit jiným, každé číslo je velmi specifické.

Numerologie je prapůvodním učení o významu čísel Vašeho data narození, a tím také o výkladu Vašeho osudu. Datum narození obsahuje informace o Vašem charakteru, životní cestě, kterou jste si zvolili.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z Vás, zda této pomoci využijete a zda otevřete pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

Numerologie Vám odpoví na otázky, kde a proč jsou mezi lidmi rozdíly, a proč vůbec dané rozdíly existují.

Jednotlivé výklady budoucnosti pomocí numerologie
  • Den narození - den, kdy jste se narodili, představuje jeden z velmi důležitých údajů. Poukazuje na Vaše charakteristické vlastnosti, slabiny, ponaučení.
  • Osudové číslo - toto číslo je dalším důležitým, vedle dne narození.
  • Roční osobní vibrace - roční vibrace opět pracuje s datem Vašeho narození. Každý rok přináší změnu vibrace. Čísla vytvářejí vibrace a tyto vibrace mají pro každý rok svůj specifický význam.
  • Numerologická mřížka - pomůže Vám vidět nastínění Vašich silných a slabých stránek. Lépe porozumíte sami sobě, odhalíte Vaše zjevné i skryté schopnosti.

Budoucnost pomocí věštění křišťálovou koulí

Křišťálová koule Vám umožní doslova pohlédnout do budoucnosti. Křišťálové koule jsou v Evropě známy zhruba od 5. století, ale byly rovněž používány indiánskými kmeny Mayů a Inků, severoamerickými Indiány, australskými domorodci a kmeny na Borneu, na Nové Guinei a na Madagaskaru aj.

Věštění z křišťálové koule funguje na principu vidin vyvolaných v podvědomí mozku, které se objevují při zklidnění mozkové činnosti, které způsobuje soustředění a koncentrace.

Věštění se doporučuje na vhodném klidném místě, nejlépe ve vysvěceném kruhu, nebo na obřadním oltáři. Je třeba zajistit, aby Vás nikdo nerušil, a nedoporučuje se přítomnost více jak dvou dalších lidí, kteří by od Vás měli sedět vzdáleni minimálně na délku paže. Koule by měla vždy ležet na tmavém sametu, buď na obřadním stolku, podstavci, dlaních věštce.

Budoucnost pomocí věštění run

Runy ukrývají moudrost pohanských předků. Runy bývaly používány několika národy po mnoho staletí, a nejen jako abeceda, ale také k věštění a magii. Runy jsou rozděleny do tří skupin - aettů (aettir). Tyto skupiny run jsou pojmenovány buď po bohu, kterému náleží první runa (1. aett = Freyův aett, 3. aett = Týrův aett), nebo prostě po první runě (2. aett = Hagalaz aett). Runa v sobě ukrývá vůli k překonání těžkostí, vyjadřuje potřebu, překážku, v extrémním případě i nedostatek a nouzi.

Runy umožňují kontakt s vyšším Já, a proto je lze výborně užívat při věštění. Díky nim může každý člověk lehce získat přístup k opravdové ezoterické vědě.

Kontakt s runovým věštěním je třeba brát jako určitý druh meditace, která Vás nutí, abyste se nad sebou hluboce zamysleli. Věštba Vám ukáže postavení, ve kterém se nacházíte, a informuje Vás o směru, kterým se ubíráte.

Jednotlivé výklady budoucnosti pomocí run
  • Základní výklad - slouží pro meditaci, nebo pro odpověď, potřebujete-li nasměrovat ve Vašem rozhodování.
  • Výklad do kříže - výklad, při kterém se jednotlivým kartám v runovém kříži připisuje určitý význam.

Budoucnost pomocí věštění I-ťing

Jedná se o tzv. Knihu proměn, která byla původně používána jako věštecká příručka, následně byla ovlivněna taoistickými představami. Kniha, jejíž historie sahá až 4 000 let do minulosti, znamená mnohem víc než pouhý prostředek k věštění. Základní kostru tvoří osm trigramů (pa-kua) a 64 hexagramy (spojení dvou trigramů a jejich kombinace). Obrazce mají jméno, označení a podrobnou interpretaci s obsaženým rozhodnutím.  Šedesát čtyři hexagramů I-ťingu jsou tím nástrojem, kterým může být smysl šedesáti čtyř různých, nicméně typických situací vymezen.

Metoda I-ťingu bere skutečně do úvahy individuální kvality skryté v lidech i věcech, stejně jako v povědomí člověka samotného. Může se také stát, že bereme situaci příliš vážně, považujeme ji za mimořádně důležitou, zatímco odpověď, kterou obdržíme při poradě s I-ťingem, odvede naši pozornost k nějakému jinému nečekanému aspektu naší otázky.

Věštění pomocí I-ťing se hodí pro hloubavé a přemýšlivé lidi, kteří rádi přemýšlejí o tom, co dělají a co se jim děje

Jeden ze způsobů věštění se provádí pomocí šesti mincí, které zahřejete ve Vaší levé dlani a zároveň vyslovíte Vaši otázku, na kterou chcete obdržet odpověď. Po rozhození mincí začíná věštba.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19443 (internetovy-magazin.cz#9815)


Přidat komentář