Jednotlivé druhy magie

Pod magií si většinou představujeme praktiky, kterými jsou ovládány nadpřirozené síly. Magie je však teoretickým bádáním, jak chápat život a svět. Magie je součástí řady ezoterických směrů i škol a od samotného esoterismu je prakticky neoddělitelná.

Veškerou oblast věštění je možné spatřit jako jeden z druhů magie. Nositelem síly, kterou magie vytváří, může být slovo v podobě uřknutí, prokletí, předmět v podobě amuletu, nápoj, jídlo apod. 

Dělení magie podle úrovně

Magii můžeme dělit na tzv. vyšší, badatelskou, experimentální magii a na nižší, praktickou, lidovou, označovanou jako čarodějnictví.

 • Čarodějnictví - jedná se o jednoduchou magii, která závisí především na skrytých spojeních, která existují mezi fyzickými fenomény. Mág, který se zabývá čarodějnictvím, tvoří nástroje, artefakty i pomůcky, které magicky interagují s fyzickým světem, které také mohou být používány subtilnějším způsobem na dalších úrovních. Čarodějnictví je mechanické umění, které nevyžaduje předpoklad, že existuje určité spojení mezi myslí operatéra a daným cílem.
 • Rituální magie - tento druh magie kombinuje schopnosti používané na šamanské a čarodějnické úrovni. Mág slučuje použití nástrojů z čarodějnické úrovně, a to s podvědomými silami uvolněnými na šamanské úrovni. Pomáhá uvolňovat tvořivou mysl a podvědomí. Aby magie byla účinná, musíte věřit, že dokážete vyvolat změnu. Je nutné věřit, že dokážete kouzla praktikovat. Abyste se dobře spojili s energií, používejte co nejvíce symbolů.
 • Šamanská magie - úroveň této magie pracuje v oblasti transu, vizí, snů, imaginace. Mág stojí tváří v tvář vážnému nebezpečí, bude se často uchylovat k poutacímu rituálu nebo čarodějnické úrovni. Šamanská magie otevírá mágovo podvědomí potlačením psychického cenzora, a to za použití nejrůznějších technik.
 • Vysoká magie - tato magie představuje bod, kde technika ukazuje cestu intuitivnímu géniovi a každý musí získat klíč k puštění daných sil sám za sebe. Při vysoké magii dochází k přímému magickému efektu vůle, nestojí Vám v cestě žádná překážka, bariéry.

Bílá magie

Sem se řadí nejrůznější ochranné magické úkony, a to včetně přípravy talismanů. V bílé magii je jakýkoli magický úkon použit pro změnu či získání energie třetí straně, bez nároku na získání jakékoli energie pro sebe. Slovem bílá je zdůrazněná nevinnost, čistota Vašich záměrů. Bílá magie znamená kouzlit tak, abyste nezpůsobili zlo žádné bytosti. Bílá magie spočívá v přístupu daného mága, odrážející jeho morální zásady. Princip bílé magie umožňuje zkoušet magické praktiky, učit se z chyb, nebát se ošklivých následků. Bílá magie je vhodná pro všechny, kteří se o magii, jako takovou zajímají. Pokud se budete chtít zabývat bílou magií, pak byste:

 • neměli provádět kouzla, která nejsou zcela bezpečná, nebo kterým nerozumíte,
 • neměli pracovat s entitami žijícími ve světě stínů, jako jsou démoni, duchové, bohové aj.,
 • neměli škodit ani ovládat myslící bytosti.

Černá magie

Do této magie patří uhranutí, přivolání smrti, neštěstí, nemoci. Jejím základem však není zaklínání, ubližování, očarování, ale pouze využívání energie získané jejím užitím, pro své potřeby. V černé magii je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že danou energii nelze předat jiné osobě. V černé magii platí nejdůležitější zákon „akce a reakce". Pokud vyvoláte nějakou energii, bude Vám tato energie navrácena a dostatečné míře ještě posílena, a to, ať už je záporná nebo kladná. Černá magie není nic neškodného. Pokud se budete chtít zabývat černou magií, pak byste měli:

 • být k sobě upřímný, nepouštět se do magických praktik, které jsou nad Váš rámec,
 • být vědomi toho, že černá magie nemá žádné hranice. Je těžké rozpoznat dělící hranice negativa i pozitiva,
 • být vyrovnaný sami se sebou,
 • uvědomit, že cokoli uděláte, vrátí se Vám v posílené míře.

Wicca

Jedná se o kult bílé magie. Wicca ve staro-angličtině označuje čaroděje nebo čarodějnici. Wicca uznává dva bohy: Bohyni a Rohatého Boha. Bohyně má tři aspekty: Bohyně Panna, Bohyně Matka, Bohyně Stařena. Tyto aspekty souvisí s jednotlivými fázemi měsíce. Bůh je synem, milencem a manželem Bohyně. Wiccané slaví osm velkých svátků během roku. Mnoho wiccanů považuje právě tyto dny vhodné pro magické účely.

Woodoo

Jedná se černou magii, kult, náboženství s prvky magie zabývající se především různými praktikami, které souvisejí s ovlivňováním života druhých a na druhé straně ochranou před černou magií protivníků. "Loa rada" reprezentuje čistou, "bílou" část woodoo a je používána při kultovních náboženských obřadech, které se v zásadě neliší od rituálů ostatních známých náboženství. "Loa petro" je naopak příznačné pro stoupence a provozovatele čarodějnictví a černé magie.** ** Při woodoo se používají panenky, do kterých se zapichují jehly, které navozují poruchy a bolest ve stejném místě jako u očarované osoby.

Lidová magie

V případě lidové magie jde o tajné provádění magických praktik za konkrétním účelem, například za účelem uzdravení, přivolání nemoci, přivolání bolesti, přivolání smrti, vzbuzení lásky, ovlivnění přírodních živlů, přivolání deště, přivolání větru, přivolání blesku, získání ochrany před neštěstím apod.

Jedním z témat lidového čarodějnictví byla například ochrana před tajemnými bytostmi, jako jsou upíři.

Měsíční magie

Měsíc má nejen vliv na nálady lidí, odliv, příliv, růst květin, ale také na magii. Měsíc ve fázi ubývání se jeví jako optimální pro škodící kouzla, která se hodí ke studiu starých kouzelných spisů, začarování negativních energií. Rituály bílé magie je vhodné provozovat při přibývajícím Měsíci.

 • Nov - energetická fáze vyrovnanosti. Vhodná doba pro jakékoliv magické praktiky.
 • Růst - fáze psychická. Vhodná doba pro praktikování partnerských vztahů, přátelství, urovnání vztahů.
 • Úplněk - fáze erotická. Vhodná doba pro praktikování sexuálně magických operací s partnerem.
 • Ústup - fáze nového života. Vhodná doba pro navázání nové energie.

Magie živlů

Tato magie se zakládá na představě o existenci čtyř živlů: Země, Ohně, Vzduchu, Vody. Všimněte si, že tyto živly jsou zobrazeny i na tarotech, oltářích, knihách, rytinách na zdech. Dokážete-li harmonicky spolupracovat s těmito živly, můžete jejich živelné síly přimět, aby působily k Vašemu prospěchu. Energie živlů jsou přítomny ve veškerých hmotných objektech, přičemž v každé částici hmoty jsou současně přítomny všechny čtyři živly, z nichž některé převládají. Chcete-li začít s praktikováním magie živlů, musíte o harmonii s živly začít usilovat ve svém nitru. Dříve než začnete pracovat s kterýmkoli elementem, musíte s ním dosáhnout úplného souznění a takto postupovat se všemi zbývajícími elementy. Motlitba u břehu řeky posílí element Vody a hlína zase Zemi. Použitím kadidla znásobíte živel Vzduchu, použitím svíčky posílíte živel Oheň.

Základní aspekty magie

 • Touha - musíte skutečně chtít, aby se stalo to, na čem budete pracovat.
 • Čas - záleží většinou na fázi měsíce, viz Měsíční magie.
 • Čistota - před každým magickým úkonem se očistěte, a to především fyzicky, abyste nenarušili energii. Nezapomeňte si sundat ze sebe veškeré vodivé kovy.
 • Psychika - musíte být maximálně soustředěni při magii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19441 (internetovy-magazin.cz#9812)


Diskuze a zkušenosti

georgii | 13.08.2015 15:27
Re: Jednotlivé druhy magie Znate kontakty na provozovatele cerne magie ?


Přidat komentář