Hrací nebo tarotové karty?

Co se skrývá v naší budoucnosti? Je nám osud nakloněn? Co prožijeme v blízké době? Máte nějaké trápení a přejete si poznat jeho řešení? Poznejte výklad budoucnosti z karet a odhalte, co vás čeká a nemine!

„Čertovy obrázky“

V dřívějších dobách bylo vykládání z karet zakázáno a provádělo se potají. Většinou z karet vykládaly starší ženy, cikánky nebo vědmy. První zmínka o kartách je z konce 14.století, kdy byly karty zakázány. Byly považovány za „čertovy obrázky“ možná i proto, že se s nimi často hrály hazardní hry a někoho leckdy připravily i o celý majetek.

Hrací nebo tarotové karty?

Z obou druhů karet můžeme předpovídat budoucnost. Každé však mají jiný význam. Na klasických hracích kartách najdete symboly a obrázky, na tarotových také bohatě ilustrované obrázky.

Hrací karty

Symbolika hracích karet

Víte, že hracích karet je v balíčku 52? Stejně tolik je i týdnů v roce. Karty mají čtyři barevné symboly, stejně jako jsou i čtyři roční doby a čtyři živly. Každá barva má pak 13 karet, 13 je i lunárních měsíců v roce. Pouze 12 karet je s postavou, 12 je měsíců v roce, znamení zvěrokruhu, 12 bylo i apoštolů…

Trefy

Znak černého trojlístku je spojen s praktickými otázkami našeho života. Všeho, co souvisí s naším materiálním zabezpečením. Souvisí s obchodem, financemi, lidmi, které nás po této stránce ovlivní apod.

Kára

Červený kosočtverec představuje finance, úspěch a vliv. Káry se týkají kariérního postupu, výhry či jinak získaných financí, úspěchu především v zaměstnání,…

Srdce

Červené srdce symbolizuje vztahy, city, emoce. Zobrazuje naše citové záležitosti, vztahy k ostatním lidem, náklonnost, přátelství, lásku…

Piky

Znak černého nebo zeleného listu zobrazuje výzvy, které nás potkají a také překážky, které se objeví na naší cestě. Znázorňují také potíže, které mohou v určitých situacích nastat a příležitosti, které se mohou objevit.

Než začnete vykládat karty…

Chcete si karty vyložit sami? K tomu, abyste si karty vyložili správně, jsou zapotřebí dlouhodobé zkušenosti. Vyloží vám karty profesionální kartářka? Před její návštěvou si nejprve pečlivě promyslete, jaké otázky jí položíte a co ze své budoucnosti chcete znát.

Někteří lidé si po návštěvě kartářky uvědomí, že o jistých událostech nechtěli raději dopředu vědět. Může se totiž stát, že pak budete žít v obavách a budete čekat, až se vám ta nemilá událost přihodí. Nebo naopak si věštbou u kartářky zkazíte radostné překvapení!

Jak probíhá výklad hracích karet?

Chcete se podívat do budoucnosti nebo jen zjistit odpověď na otázku, která vás trápí? Nejprve si rozmyslete, jakou otázku kartám položíte a soustřeďte se na ni. Vykládáte si karty sami? Vyberte si metodu výkladu karet, existuje jich několik.

Karty řádně promíchejte, aby na nich nezůstala energie z minulých výkladů. Poté postupujte podle zvolené metody výkladu karet. Začínáte s výkladem karet? Doporučuje se používat stále jednu stejnou metodu a až když se ji skutečně naučíte a pochopíte, naučte se další.

I když existuje několik způsobů, jak karty vykládat, vždy záleží na znalostech a zkušenostech vykládajícího. Pokud je vykládající nezkušený, může se stát, že nepochopí všechny souvislosti a význam všech karet. Neporozumí zcela tomu, co karty říkají.

U kartářky…

Rozhodli jste se pro návštěvu kartářky? U kartářky snímáte a promícháváte karty během samotného výkladu pouze vy. Karty se mají snímat levou rukou- od srdce. Během promíchávání karty získají vaši energii. Každá kartářka používá svůj osvědčený způsob výkladu karet, ale výsledek je vždy stejný.

Nejčastější způsoby vyložení hracích karet

Pyramida

Položili jste kartám otázku a chcete zjistit konkrétní odpověď? Využijte metodu zvanou pyramida! Základem je deset hracích karet, které vám ukážou možnosti nejlepšího vyřešení situace.

Mystický kříž

Rovnoramenný kříž tvořený z třinácti karet vám ukáže současnou situaci i odpověď na vaši otázku.

Nebeský kruh

Přejete si znát, co vás čeká v dalších 12-ti měsících? Vyložte si karty pomocí nebeského kruhu! Vyberete si 12 karet, které rozložíte po směru hodinových ručiček a třináctou umístěte doprostřed.

Vyložení 21 karet

Rozumíte kartám? Dokážete pochopit jejich pravý význam vzhledem k okolnostem? Vyložení 21 karet ukazuje události z minulosti, současnou situaci, pocity a náladu tázajícího se, možnosti řešení problémů, překážky a příležitosti, které mohou nastat. V minulosti byla tato metoda velmi oblíbená a patřila mezi nejrozšířenější. Říkalo se jí také cikánské vyložení karet.

České vyložení karet

Chcete získat celkový přehled o vaší situaci? České vyložení karet vám ukáže vaše zázemí, vlivy, které na vás působí, vaše vztahy, neočekávané události i kladné vlivy, které můžete využít.

Tarotové karty

Co o nich víme?

Používají se déle než pět set let a přesto nevíme nic o jejich vzniku. Podle některých domněnek vznikly v pradávných dobách jako nástroj okultismu. Pro některé byly nástrojem černé magie. Jisté však je, že v současné době jsou nejpoužívanějšími výkladovými kartami.

Celé balení tarotových karet obsahuje 78 karet, které se dělí na malou a velkou arkánu.

Malá arkána

Stejně jako na hracích kartách, najdeme i na kartách malé arkány čtyři znaky- hole, mince, číše a meče. Těm odpovídají tyto příslušné znaky na hracích kartách- trefy, kára, srdce a piky. Také zde najdeme deset očíslovaných karet a karty s figurkami, ale jedna je navíc- kaval.

Symbolika karet malé arkány

Číše neboli kalichy, stejně jako srdce, představují citovou oblast. Naše vztahy, city, emoce, plodnost, intuici. Představují roční období- podzim a přírodní prvek- vodu.

Mince, pentagramy, disky nebo denáry symbolizují finance, materiální zabezpečení, zimní roční období a zemi.

Hole, též větve, pruty, obušky nebo žezla jsou symbolem materiálního zabezpečení. Hole symbolizují léto a z přírodních prvků oheň. Představují průbojnost, bojovnost, růst a tvořivost.

Meče neboli kordy představují překážky a příležitosti v našem životě. Zosobňují různé výzvy, nepřátele, ambice, autority. Mečům odpovídá jaro a vzduch.

Velká arkána

Někdy je též nazývána tarotovými trumfy. Na kartách nenajdete žádné symboly ani číslice, jsou na nich zobrazeny pouze alegorické obrázky postav, přírodních jevů a různé alegorické výjevy, například: blázen, císař, papežka, spravedlnost, poustevník, ďábel, mírnost, rozsudek, svět, hvězdy, blesk, síla, kolo štěstěny, smrt, viselec, … celkem je jich 22.

Jak správně vykládat tarotové karty?

Každý, kdo chce správně vykládat tarotové karty, jim musí nejprve porozumět. Dalo by se říci, že výklad tarotových karet je o něco málo náročnější než výklad hracích karet. Každá karta velké arkány má svůj osobitý význam. Nejprve je zapotřebí je pochopit, vnímat jejich smysl. Výklad jedné karty závisí na okolních kartách, je třeba pochopit souvislosti a správně vycítit jejich význam.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19446 (internetovy-magazin.cz#9824)


Přidat komentář