Deja vu

Tato dvě slova popisují zkušenost, ke které se přiznalo okolo 70 % oslovené populace. Jde o pocit, jenž by se dal nejjednodušeji popsat tak, že jsme danou situaci či místo „už jednou zažili” či „už jednou viděli”.

Zážitek z něčeho už prožitého

Tato dvě slova popisují zkušenost, ke které se přiznalo okolo 70 % oslovené populace. Jde o pocit, jenž by se dal nejjednodušeji popsat tak, že jsme danou situaci či místo „už jednou zažili” či „už jednou viděli”. Většinou se domníváme, že se nám to někdy dříve zdálo ve snu, jindy situaci opravdu vnímáme tak, jako kdybychom už se v ní někdy v minulosti ocitli. 

Gramatika a překlad

Termín déjà vu pochází z francouzštiny a doslova by se dal přeložit jako „něco, co jsme už viděli”. Někdy se používá slovo paramnesia. Dvousloví bylo vytvořeni francouzským psychologem Émilem Boiracem, kdy jej zmiňuje v jedné ze svých knih. V tomto článku používám pro naše podmínky běžnější formu bez diakritiky.

Jeho druhy

 • Deja vu jako Deja vécu

  Když většina lidí mluví o deja vu, většinou zažívá či zažila právé deja vécu. Jak ukazují výzkumy, tyto pocity zažila minimálně třetina populace, nejčastěji lidé ve věku patnáct až dvacet pět let. Většinou se vztahuje k naprosto běžné události, ale pocit je natolik silný, že si ho budeme pamatovat ještě mnoho let.

  Deja vécu je zkušenost, kdy nejen vidíme, ale i nějakým způsobem cítíme, že tato věc už se stala, že už jsme ji přesně takto zažili a to do nejmenšího detailu.

 • Deja vu jako Deja senti

  Při tomto druhu deja vu jde spíše o to, že máme pocit, že jsme přesně toto už někdy cítili. Tato zkušenost je málokdy spojena s nějakým viditelným předmětem či situací, spíše ji může vyvolat povědomé slovo či určitá skladba slov. Jde o čistě citovou záležitost, kterou si málokdy pamatujeme déle než několik minut či o ní vlastně nevíme vůbec. Není moc běžná.

 • Deja vu jako Deja visité

  Tato málo běžná zkušenost obnáší geografickou znalost místa, které jsme technicky ve svém životě ještě nenavštívlii. Všechny domy a ulice vám připadají známé, poznáváte různá místa a máte neodbytný pocit, že jste zde již byli. Tento druh deja vu se nejvíce spojuje se zkušenostmi z minulých životů či reinkarnací.

Různá vysvětlení

 • Deja vu a vědecký výzkum

  Vědcům se dodnes nepodařilo tento fenomén více přiblížit. Nejběžnější teorií je, že tento pocit vzniká ve chvíli, kdy dojde k určitému „překrytí” či „nesouměrrného dodávání informací” mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí.

 • Deja vu a onemocnění

  Bylo zjištěno, že lidé trpící některými druhy epilepsie i jinými onemocněními souvisejícími s mozkem, mají větší náchylnost k pocitu deja vu.

 • Deja vu a léky

  V roce 2001 se objevil případ zdravého muže středního věku, který kombinoval léky na amantadinové a phenylpropanolaminové bázi, aby zvládl běžnou chřipku. Oba druhy léků jsou běžně k dostání, nejde o psychotropní látky. Přesto při této kombinaci prožíval pocity deja vu mnohem častěji, než je obvyklé. Příčinou by podle doktorů a vědců měly být procesy, k nimž dochází v mozku při vzájemném působení daných látek.

 • Deja vu a nadpřirozené schopnosti

  Pocity deja vu jsou nejčastěji spojovány s jasnovidectvím, mimosmyslovým vnímáním a předpovídáním budoucnosti či proroctvími. Řada lidí věří na minulé životy a na to, že prostředníctvím některého z pocitů typu deja vu se setkává se svou minulostí. Cestujte astrálním světem...

Citáty

Deja vu je chyba v Matrixu. (Trinity – The Matrix)

Věděl jsem, že jsem v tom paláci Alexandra Makedonského byl. Všechno jsem poznával. V tom paláci jsem žil. Byl jsem na dvoře Alexandra Velikého eunuchem! (Rimmer – Červený trpaslík)

A co vy?

Zažili jste už někdy pocity deja vu? Nemusíte se cítit trapně. Jak vidíte, je to naprosto normální a je pouze na vás, jestli se budete snažit v této zkušenosti vidět něco duchovního či spirituálního, nebo prostě neshodu dlouhodobé a krátkodobé paměti…

Pokud se zajímáte o věštění, numerologii a podobná duchovní témata, doporučujeme navštívit rubriku zajímavosti na serveru www.mineralfit.cz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19435 (internetovy-magazin.cz#8529)


Přidat komentář