Chiromantie - věštění z ruky

Venušin vrch se nachází pod palcem směrem k zápěstí a je největší vyvýšeninou v dlani. Je zasvěcena Venuši, proto se nazývá Venušin vrch. Venušin vrch čistý mají lidé velmi veselí, oblíbení a úspěšní u opačného pohlaví.

Čtení z ruky - Venušin vrch

se nachází pod palcem směrem k zápěstí a je největší vyvýšeninou v dlani. Je zasvěcena Venuši, proto se nazývá Venušin vrch. Venušin vrch čistý mají lidé velmi veselí, oblíbení a úspěšní u opačného pohlaví. Je-li Venušin vrch rozdělen dlouhou silnou čarou, hrozí této osobě, že bude zneužívána nebo ji podváděna. Základy chiromantie najdete zde...

Čtení z ruky - Jupiterův vrch

je malá vyvýšenina pod ukazováčkem. Čistý vrch Jupiterův mají lidé spravedliví a přívětiví s úspěchem u vznešených osob. Je-li označen příčnými čarami, znamená to štěstí v životě. Hvězdy a křížky na této vyvýšenině jsou znamením bohatství nebo dědictví.

Čtení z ruky - Saturnův vrch

se nachází pod prostředníčkem. Ať už je Saturnův vrch čistý nebo označený několika čarami, znamená to, že dotyčný jedinec je spořivý a šťastný v rodinném životě. Pokud na Saturnově vrchu najdeme hvězdu nebo kříž, svědčí to o opaku.

Čtení z ruky - Sluneční vrch

je umístěn pod prsteníčkem. Čistý Sluneční vrch značí štěstí a přízeň vysoko postavených osob. Příčné čáry varují před pomlouvači, mocnými nepřáteli a intrikány.

Čtení z ruky - Merkurův vrch

je vyvýšenina nacházející se pod malíčkem. Je-li čistý, značí dobré výsledky na studiích, v práci či v manželství. Je-li zdoben rovnými liniemi, tento člověk je velmi bystrý a výmluvný.

Čtení z ruky - Marsův vrch

najdete mezi vrchem Venušiným a Jupiterovým, tedy mezi palcem a ukazováčkem. Nespatříte ho, pokud budete mít dlaň úplně narovnanou. Je třeba ji mírně sevřít. Čistý Marsův vrch věští štěstí v bojích a sporech, čarami přerušovaný značí opak.

Čtení z ruky - Měsíční vrch

neboli vrch Měsíce najdeme pod Merkurovým vrchem, tedy pod malíčkem směrem k vnitřní straně dlaně. Čím čistější Měsíční vrch je, tím pevnější bude vaše zdraví. Drobné linie věstí drobné nemoci, silné těžká onemocnění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19431 (internetovy-magazin.cz#6172)


Přidat komentář