Budoucnost ukrytá v numerologii

Numerologie Vám zodpoví, proč existují rozdíly mezi lidmi. Datum Vašeho narození obsahuje informace o Vašem charakteru, životní cestě, kterou jste si zvolili. Je na každém z nás, zda využijeme spojitosti numerologie a dozvíme se tak, co nás čeká.

Způsoby využití numerologie

Co Vás čeká v příštím roce

 • Vezměte si datum Vašeho narození, např. 10. 12. 1990
 • Spočítejte jednotlivé číslice roku, který Vás zajímá, např. 2011 = 2 + 0 + 1 + 1 = 4. Spočítejte poté jednotlivé číslice výsledků, až dosáhnete čísla od jedné do devíti.
 • Následně spočítejte jednotlivé číslice dne Vašeho narození = 1 + 0 = 1. Spočítejte poté jednotlivé číslice výsledku, až dosáhnete čísla od jedné do devíti.
 • Následně spočítejte jednotlivé číslice měsíce Vašeho narození = 1 + 2 = 3. Spočítejte poté jednotlivé číslice výsledku, až dosáhnete čísla od jedné do devíti.
 • Spočítejte poté den a měsíc Vašeho narození, z dosažených výsledků = 1 + 3 = 4. Spočítejte poté jednotlivé číslice výsledku, až dosáhnete čísla od jedné do devíti.
 • Jako poslední krokem je součet výsledků: spočteného roku, který Vás zajímá, dne a měsíce = 4 + 4 = 8. Spočítejte poté jednotlivé číslice výsledku, až dosáhnete čísla od jedné do devíti.
 • Zjištěné číslo symbolizuje Váš osobní rok, v tomto příkladu: 8.

Co symbolizují jednotlivá čísla pro Váš osobní rok

 • Výsledek je 1 - začíná nový devítiletý cyklus, který Vám přinese vzrušení a položí základy dalšího devítiletého cyklu. Nyní je na čase objasnění si Vašich úmyslů.
 • Výsledek je 2 - čeká Vás rok plný očekávání v pozadí událostí. Není to však čas vhodný k násilnému postupu a změnám, spíše pracujte na Vašich vztazích, spolupráci.
 • Výsledek je 3 - čeká Vás společenský postup i tvořivý úspěch. Můžete očekávat oživení starých přátelství, novou lásku, vznik nových přátelství.
 • Výsledek je 4 - bude Vás čekat práce, sebedisciplína, abyste dosáhli úspěchu. Půjde to pomalu, ale postup budete mít jistý.
 • Výsledek je 5 - čeká Vás rok plný zážitků a dobrodružství. Očekávejte velké změny, například v osobním životě, v práci.
 • Výsledek je 6 - čeká Vás rok, během něhož budete cítit zodpovědnost za Vaši rodinu, za Vaše blízké. Můžete se těšit na lásku a harmonii Vašeho domova.
 • Výsledek je 7 - daný rok není příliš vhodný pro činnost, spíše pro vyčkávání na vhodnou příležitost.
 • Výsledek je 8 - příslušný rok Vám přinese ambice, zapálení, umožní Vám podniknout důležité kroky vpřed. Jedná se o rok plný činnost, příležitostí, rozhodnutí.
 • Výsledek je 9 - jedná se o rok hodnocení uplynulých roků, čas přemýšlení, vzájemné pomoci. Daný rok Vás připraví na cestu pro nový devítiletý cyklus.

Životní osudové číslo

 • Vedle dne narození jako nejdůležitějšího čísla, patří i osudové číslo. Toto číslo získáte součtem celého data narození a následně zredukujete na čísla od jedné do devíti. Dojdete-li však před redukcí na číslo 11 nebo 22, tato čísla se neredukují.
 • Například datum narození 10. 12. 1990 = 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0 = 23 = 2 + 3 = 5

Co symbolizují jednotlivá osudová čísla

 • Výsledek je 1 - jste aktivní, tvůrčí. Máte jistý sklon k vůdcovství. Věnujte více času druhým lidem, nezapomínejte na jejich chválu. Máte schopnost prosadit se vlastní iniciativou, vůlí uspět.
 • Výsledek je 2  - jsou pro Vás důležité vztahy, citový i partnerský život, přátelství. Můžete se pochlubit úspěchem ve spolupráci s druhými. Více naslouchejte druhým, mějte s nimi trpělivost, nebuďte prchliví. Máte velmi dobrou intuici.
 • Výsledek je 3  - jste tvořiví, máte výjimečnou obrazotvornost, jste originální. Nemáte rádi nudu. Druhé si získáváte Vaším vtipem, osobním kouzlem. Lépe pracujete pod určitým vlivem stresu. Jste vynalézaví, nápadití při řešení nejrůznějších problémů. Snadno navazujete kontakty s druhými lidmi. Velmi rychle se rozhodujete, ne však vždy se jedná o správné rozhodnutí.
 • Výsledek je 4 - jste většinou fyzicky zdatní, dáváte tak přednost činnostem, kde můžete uplatnit Vaši momentální fyzickou sílu i obratnost. Buďte důslední, pracovních úspěchů dosáhnete díky Vaší systematické práci a vytrvalosti. Úspěchu se dočkáte v pozdějším věku, a po poměrně tvrdé práci. O to více se pak můžete těšit z úspěchu.
 • Výsledek je 5 - pro Vás je důležitá rozmanitost, pohyb, změny. Rádi cestujete a poznáváte nová místa, nové tváře. Jste velmi přístupní novým a neotřelým myšlenkám, neprobádaným věcem. Máte určité vůdcovské sklony, jste velmi ambiciózní. Na druhou stranu jste však citliví. Vzhlížíte k lidem, kteří si Vás dokážou získat v nějaké oblasti.
 • Výsledek je 6 - pro Vaše uspokojení, radost a úspěch je důležitá láska a opora rodiny, teplo domova. Láska i manželství jsou u Vás většinou úspěšné. Dbejte o Vaše zdraví, neodbývejte se, pečujte se o sebe. Je pro Vás důležitá láska, uznání druhých lidí, abyste tak mohli posílit Vaši sebedůvěru. Rádi pomáháte druhým, když se ocitnou v nesnázi. Potřebujete partnera, který dokáže splnit Vaše představy a očekávání.
 • Výsledek je 7 - pro Vás je příznačná duševní činnost a práce. Rádi se realizujete a uplatňujte v kvalitním životě i otázkách. Pro spokojený život je pro Vás důležité přátelství. Manželství se může jevit jako nesnadné určitým způsobem, protože toužíte a chcete být nezávislí. Dělejte vše nenásilně, rozhodně nepoužívejte sílu a moc. Může Vás lákat další studium, cestování, duchovní život, jiná dimenze bytí. Velmi dobře se cítíte u moře, na horách, na venkovu. Může se u Vás projevit významné léčitelské nadání.
 • Výsledek je 8 - jste velmi houževnatí, vytrvalí, na druhou stranu však konzervativní. Chápejte a hledejte ve všem příčiny a následky. Snažte se vše udržet v harmonii a rovnováze, dávejte, ale i berte. Máte velmi silný charakter i vůli překonávat překážky, které by jiní již dávno vzdali. Někdy může u Vás vyvstat nedostatek odvahy, duševní rovnováhy, odolnosti. Jste však ctižádostiví, toužíte po úspěchu, slávě, moci, penězích. Dbejte o Vaše zdraví.
 • Výsledek je 9 - můžete se pochlubit výjimečnou mentální energií. Všechny překážky, úskalí, problémy zvládnete, a to i ty, se kterými si jiní nevědí rady. Jste zodpovědní, někdy si však neuvědomujete hloubku Vaší moudrosti. Je pro Vás důležitá pravda, láska a pevné přátelství. Velmi snadno se učíte novým věcem. Míváte sklon k určitému citovému napětí, psychickým výstřelkům.
 • Výsledek je 11 - jste tvořiví, citliví, ambiciózní, inteligentní. Dovedete využívat inspirací shora. Jste velmi nadaní, máte určitý sklon k vizím, využívejte je. Rozpoznávejte a vyhodnocujte správně otřesy a emoce. Jste netrpěliví, můžete snadno dosáhnout úspěchu, ale i krachu.
 • Výsledek je 22 - můžete se pochlubit vysokou úrovní inteligence. Máte neustálé přání být nápomocný druhým. Máte jedinečný dar vidět v souvislostech, naslouchejte však Vašemu vnitřnímu hlasu. Dejte si pozor na občasnou duševní přetíženost a netrpělivost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19444 (internetovy-magazin.cz#9816)


Přidat komentář