Andělské věštění - věštírna

Někdy stojíme na rozcestí, ze kterého nevíme, jak dál, kam se vydat. Jak jen určit tu správnou cestu, aby naše rozhodnutí bylo správné. Nejste si jisti radami Vašich blízkých? Zkuste se obrátit na anděly. Od andělů získáte rady i odpovědi na Vaše otázky.

Jak se spojit s anděly

Nejjednodušší způsob, jak je s anděly spojit, je vyzkoušet andělské karty. Tyto karty nejsou negativní, protože andělé Vám vždy poradí, a to z pozice čisté lásky.


##

## Výklad andělských karet

U andělských karet se většinou táhne pouze jediná karta, a to namísto klasického vykládacího systému s více kartami. Oproti tarotu Vám může odborník zabývající se výkladem andělských karet, zprostředkovat i kontakt s duchovním světem, se kterým nejste běžně ve styku. Právě díky andělským kartám budete moci přestat považovat Vaši situaci za problém. Pomocí andělů poznáte a uvidíte to, co je ukryto ve Vaší duši.

S každou kartou můžete meditovat, můžete léčit různé úrovně vašeho života - minulost, přítomnost i budoucnost. Velmi mnoho informací o sobě a své momentální situaci se lze dozvědět i z jediné vytažené karty. Vykládací karty nám tedy pomáhají odhalit krom budoucnosti, i oblasti, které nejsou v rovnováze, a mohou nám je pomoci opět zharmonizovat a uzdravit.

Prostřednictvím výkladu archandělských karet mùžeme lépe pochopit co máme o svém životě vědět, které oblasti si vyžadují naši pozornost, kde je potřebné duchovní léčení, co nám brání prožívat život tak jak si přejeme, ve zdraví, harmonii, radosti a štěstí.

Postup při andělském věštění

 • Andělské karty Vám pomohou komunikovat s anděly. Získáte od nich odpovědi, rady na otázky týkající se zaměstnání, zdraví, rodiny, milostného života, duchovního růstu, osobního růstu aj.
 • Požádejte anděly o zodpovězení Vaší otázky, či ukázání toho správného směru, kam se máte dál ubírat ve svém snažení a životě.
 • Položte otázku andělům konkrétní, chcete-li, nebo je požádejte o vedení v určité životní oblasti. Můžete je rovněž požádat o obecný výklad, např.: „Ukažte mi andělé prosím všechno, co potřebuji vědět."
 • Poté otočíte jednu kartu, pro příslušný den, nebo tři, či více karet. Stačí se řídit Vašimi vnitřními pocity. V případě, že si zvolíte vytáhnutí více karet než je jedna, nepohlížejte na vytažené karty izolovaně, naopak si všímejte jejich spojitostí s ostatními vytáhnutými. Můžete například zkoumat, jaký vztah má karta přítomnosti s kartou nedávné nebo dávné minulosti.

Možnost andělské věštby

 • Zamíchejte karty. Jakmile budete mít pocit, že nastal ten pravý okamžik, přestaňte karty míchat a otoč svoji kartu dne.
 • Zamíchejte karty. Jakmile budete mít pocit, že nastal ten pravý okamžik, přestaňte karty míchat a označte tolik karet, kolik Vám andělé sdělují.
 • Můžete si vybrat kartu, která Vás nejvíce osloví.

Popis andělských karet

 • Anděl strážný - Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují.
  Láska vašich andělů je naprosto bezpodmínečná a všezahrnující. Vaši strážní andělé říkají, že si zasloužíte jejich pomoc a pozornost. Andělé jsou zde jednoduše proto, aby vám poskytli oporu v procesu duchovního růstu, a podporují vás, abyste zase vy mohli pomáhat druhým. Andělé Vás nikdy nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte.
 • Archanděl Michael - tento mocný archanděl je nyní s Vámi. Dodává Vám odvahu, pomáhá Vám zbavit se následků strachu.
 • Božské načasování - věnujte pozornost dveřím, které se Vám právě otevírají a také zavírají. Projděte dveřmi, které jsou otevřené, a učte se od dveří, které se zavřely.
 • Pravé Já - Vaše pravé Já, zářící, silné, úspěšné, inteligentní. Dovolte Vašemu pravému Já, ať se zviditelní i pro druhé, protože tím jen povznesete a inspirujete i je.
 • Odpuštění - zanechte již hněvu i zášti a ciťte se uzdraveni. Nemusíte druhému člověku odpustit jeho skutek, odpusťte jenom jemu, tak, abyste měli klid.
 • Inspirace - věnujte pozornost novým myšlenkám i nápadům, které nyní dostáváte.
 • Oslavy - existuje důvod k oslavám. Nastal také čas, abyste se radovali z plodů Vaší práce.
 • Okouzlení - chopte se opětovně Vašeho dětského smyslu pro úžas i údiv. Dívejte se na svět znovu jako na kouzelné nepoznané místo.
 • Romance - andělé Vás upozorňují na Vaše potřeby v oblasti milostných vztahů. Požádejte o andělskou pomoc v těchto záležitostech a tuto pomoc také přijměte.
 • Naslouchání - komunikujete se svými anděly. Poselství, která dostáváte, jsou míněna velmi vážně. Tak jim důvěřujte.
 • Pravda a integrita - jste vedeni k tomu, abyste k sobě byli velmi upřímní i pravdiví ve všem Vašem jednání i činech.
 • Svoboda - andělé Vás vedou k tomu, abyste svobodné a s láskou vyjádřili Vaše skutečné pocity i myšlenky.
 • Duchovní růst - nacházíte se v období výrazného duchovního růstu. Radujte se z tohoto procesu.
 • Soustředění - přemýšlejte o tom, co chcete a co nechcete. Sledujte pečlivě Vaše myšlenky, protože ony vytvářejí Vaše zkušenosti.
 • Pomocníci - karta Vás ujišťuje, že jste součástí úžasného i mocného týmu dobrotivých bytostí, které Vás neustále obklopují, milují, vedou.
 • Uzdravení - situace, kvůli které si děláte starosti, se nyní napravuje. Máte od přírody dar uzdravovat i Vaše léčivé myšlenky se již konkrétně projevily.
 • Meditace - právě nyní je pro Vás důležitá meditace. Meditujte proti často a radujte se z toho.
 • Klid - ve Vašem životě právě nastává doba většího vnitřního klidu i ticha. Nejprve pracujte na klidu a teprve potom se Vaše problémy zmenší a zcela zmizí.
 • Důvěra - důvěřujte si a mějte víru, že Bůh i andělé jsou. Požádejte je, aby Vám pomohli rozptýlit obavy.
 • Nová láska - ve Vašem milostném životě začíná nová kapitola. Ať už ji představuje nový partner nebo znovu zažehnutá láska v již existujícím vztahu.
 • Zázraky - právě nyní se všude kolem Vás dějí zázraky. Začněte si jich více všímat, zažijete jich mnohem více právě teď.
 • Studium - nyní se právě zabýváte učením i studiem. Vaši andělé Vás vedou, abyste si udělali čas na čtení, osobní rozvoj a naslouchání.
 • Hravost - andělé Vás vedou k tomu, abyste ve Vašem životě měli více radosti a abyste věděli, že radost je nezbytnost, ne luxus.
 • Požehnání - Bůh i andělé Vám právě nyní pomáhají. Andělé chtějí, abyste věděli, že se Vám právě nyní dostává mimořádného požehnání.
 • Děti - věnujte nyní mimořádnou pozornost Vašim dětem nebo Vašemu vnitřnímu dítěti. Ve Vašem životě se možná velice brzy objeví další děti.
 • Síla - nyní jste si dovolili dát najevo svou sílu. Máte v sobě veškerou sílu Vašeho Stvořitele.
 • Uzdravení - situace, kvůli které si děláte starosti, se napravuje. Máte od přírody dar uzdravovat a Vaše léčivé myšlenky se již konkrétně projevily.
 • Harmonie - v situaci, která Vás sužovala, se konflikt vyřešil. Tento klid a pocit štěstí si zasloužíte, přijměte ho.
 • Hojnost - právě nyní k Vám přichází nový příliv pomoci. Vaši andělští poslíčkové Vám oznamují nadcházející čas hojnosti.
 • Božské vedení - věřte Vaší intuici a jednejte v souladu s ní.
 • Zhmotněná přání - cíle Vašeho úsilí, do něhož jste vkládali Vaše naděje, máte na dosah ruky. Mohou se však objevit v jiné podobě, než jste očekávali, ale odměny, po kterých opravdu toužíte, se uskutečňují přesně tak, jak jste chtěli.
 • Hudba - andělé vás vybízejí, abyste se pohroužili do krásné hudby. Hudba povznese vašeho ducha nad pozemské starosti a pozvedne vaše myšlenky k Boží lásce.
 • Péče o tělo - andělé na vás naléhají, abyste pečovali o své fyzické tělo. Chce se od vás, abyste jedli zdravé potraviny, pravidelně cvičili a vyhýbali se jedům.
 • Právě já - dovolte, svému pravému já, ať se zviditelní i pro druhé, protože tím povznesete a inspirujete i je. Vaši andělé vás vedou k tomu, abyste respektovali své skutečné pocity tím způsobem, že je dáte najevo druhým i sobě. Andělé vám pomohou mluvit s láskou o svých pocitech, tak aby nevzniklo žádné nedorozumění s vašimi přáteli nebo nejbližšími lidmi.
 • Odezvání - pusťte se všeho co vás trápí a dovolte Bohu a andělům, aby vám pomohli. Všechno, co odevzdáte, bude buď nahrazeno něčím lepším, nebo se k vám vrátí uzdravené. Ať už se trápíte svým milostným životem, finanční situací, kariérou, domácností nebo zdravím, tato karta po vás chce, abyste toho nechali.
 • Příroda - je důležité, abyste pobývali v přírodě. Dokonce stačí i pouhých pět minut, které na Vás mohou mít ozdravné účinky.
 • Záměr - Vaše záměry vytvářejí Vaše zkušenosti. Postarejte se o to, aby Vaše myšlenky i pocity odrážely Vaše skutečné záměry.
 • Sny - věnujte pozornost Vašim snům. Poselství vašich snů a zkušenosti v nich zažívané se nikdy zcela neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se naopak součástí vašeho nevědomí, aby tak vaše činy byly vedeny moudrostí a láskou vašeho vyššího já.
 • Partner duše - Vaše prosba o vztahu s partnerem duše, s člověkem, který by byl Vaší druhou polovinou, byla vyslyšena.
 • Znamení - věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, které Vám nyní andělé předávají. Vy jste zažádali o znamení a nyní je dostáváte. Všímejte si jich a důvěřujte jim.
 • Nové začátky - nabízí se Vám znova čistý štít, nové příležitosti a zkušenosti.
 • Přátelství - dochází ke změnám ve vašich vztazích s kamarády a přáteli. Buďte právě teď s láskou upřímní k sobě i ke svým přátelům a važte si toho, jak uzdravující účinky má skutečné přátelství.

Role andělů

 • Andělé jsou stále nablízku připraveni Vám pomoci. Ukážou Vám, jaké kroky je nutné podniknout.
 • Andělé jsou nejvěrnějšími pomocníky, pomáhají v nesnázích, rozhodování. V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí. Jediné co je potřeba, je naučit se s nimi komunikovat. Abychom anděly mohli vnímat, potřebujeme se dívat na svět jiným pohledem. Zkušenosti s anděly se neodehrávají na úrovni rozumu, ale na úrovni zcela jiné. V duchovním světe je nespočet bytostí, které nás doprovázejí na naší cestě životem, a to, ať už je vidíme nebo nevidíme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19442 (internetovy-magazin.cz#9813)


Přidat komentář