Zajímavosti

Ledovec

Zajímavosti

Na ledovce můžeme kromě Austrálie narazit všude. Formování ledovce má několik fází. Vše začíná hromaděním sněhu, který se poté působením okolních vlivů postupně začíná měnit na tzv. firn. více


Spočítejte jednotlivé číslice roku, který Vás zajímá: 2 + 0 + 0 + 6 = 8. Přičtěte k vašemu životnímu číslu (více naleznete zde). Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9. více


Je sice krásné, že nám na obloze lítá 24 aktivní satelitů, které dokáží určit polohu pro vojenské příjímače až na konkrétní jeden metr, ale co když nastane situace, kdy nemáme takové možnosti dostupné? více


URNA

Zajímavosti

Útvar rychlého nasazení vznikl v roce 1981 v tehdejším Sboru národní bezpečnosti. Hlavním důvodem vzniku byl celosvětový nárust teroristických aktivit. Původní útvar se skládal z vojáků průzkumných jednotek. více


Koss

Zajímavosti

Jestliže patříte k těm, kterým nestačí poslech hudby z pochybných reprobeden a sluchátek, které se dají sehnat na tržišti, určitě jste již narazili na americkou firmu Koss. Tato společnost patří mezi uživateli k neoblíbenějším. více


Numerologická mřížka slouží k uspořádání jednotlivých čísel datumu narození do plochy nad sebou i vedle sebe. Některých čísel bude v učitých políčcích více, v některých se neobjeví číslo žádné. více


V legolandu najdete přes 40 atrakcí jako je například jízda na vlnách, rýžování zlata, expedice divokou přírodou či cesta do minulosti. Miniland Vás zaujme známými stavbami světa v měřítku 1 : 25. více


Možností připojení domácnosti k Internetu existuje dnes celá řada. Ne každá varianta je však vhodná pro všechny. Jak tedy vybrat správné připojení? Je třeba stanovit si, k čemu budu Internet využívat a z toho odvodit časové rozložení. více


Zářivý příklad životní čísla 1. Navíc číslo součtu je 37, což je číslo osudu a životních zkoušek. Napoleon vzešel z chudých a s velkým úsilím si získal slávu. Ovšem jedničky v numerologii mají často svou ctižádost obrácenou do sebe - příčina jeho zkázy. více


Numerologie data narození se k poznání sebe či druhých využívá nejčastěji. Numerologickým rozborem vašeho data narození můžete zjistit, jaká je podstata vaší osobností, jaké máte vrozené nadání a co vám naopak v povaze chybí. více


Atmosféra hádky

Zajímavosti

Hádají se občas téměř všichni. Hádat se můžeme kdykoliv a o cokoliv. Někdy stačí jen málo a člověk se začne hádat i o nejbanálnější věci. V principu se nedá proti tomu nic namítat, protože slovní spor pročistí vzduch. více


Flora Olomouc

Zajímavosti

Milovníci historie si v Olomouci užijí. Město s tisíciletou tradicí bylo až do roku 1641 hlavním městem Moravy. Byl tady také zavražděn poslední Přemyslovec – Václav III. více


GPS a GPS navigace

Zajímavosti

Sestava 24 satelitů (na orbitu jsou rovněž tři záložní) vysílá přesné radiové signály do GPS příjmačů, čímž s velkou přesností určuje jejich polohu (zeměpisná délka, šířka a nadmořská výška) v jakémkoliv počasí, denní či noční hodině, kdekoliv na zemi. více


Učení

Zajímavosti

Pokud si informace správně uspořádáte, učení bude snadnější. Rozdělení textu do různých celků a podcelků, číslování kapitol a titulků, dělání rámečků, to vše jsou prostředky k ulehčení učení. více


Historie - Astrologie

Zajímavosti

Kořeny astrologie leží ve starověkém Egyptě a Mezopotámii. V počátcích byla astrologie součástí astronomie. Staří Řekové se výzkumem nebeských těles zabývali opravdu intenzivně. více