Instalatérské a topenářské práce - Mladá Boleslav

Zvažujete, že by si Vaše koupelna zasloužila rekonstrukci? Nevyhovuje Vám její řešení, vzhled, materiál jádra? Nebo potřebujete pomoci s vodoinstalatérskými, plynařskými či topenářskými pracemi? Oslovte odborníka na slovo vzatého.

Ať už doma potřebujete řešit práce týkající se vodoinstalace, plynu, topení, je rozhodně vhodné se obrátit na příslušného řemeslníka, zkušeného a znalého svého oboru. V případě, že byste se sami pustili například do výměny radiátorů, montáže vany, výměny vodovodní baterie, instalace kotle, nemuselo by to dopadnout dobře, pokud zrovna nejste vyučeni a zkušení v instalatérství, plynařství, topenářství. V lepším případě se Vám práce „jen“ nezdaří, v horším si můžete napáchat v domácnosti nemalé škody. A pokud na Váš byt navazuje další, mohlo by se i stát, že by Vám jednoho dne zazvonili sousedé ze zdola, že jste jim vytopili byt.

Instalatérské a topenářské práce  - Praha-západ

Instalatérské a topenářské práce  - Praha-západ

Proč svěřit instalatérské práce profesionálovi

Topenářské práce - Praha-západKaždá práce v domácnosti, spojená s vodou, plynem, ale i topením, by měla být vykonána v souladu s příslušnými předpisy. Rozhodnete-li se sami například pro výměnu vodovodní baterie, sifonu, víte, co vše je zapotřebí zajistit, a jak při práci postupovat?

Odborník nejen zajistí kvalitní vyhotovení práce, ale navíc se zárukou a rychle. Na Vás je jen vybrat si toho pravého řemeslníka, kterého si pustíte domů.

Vodoinstalatérské práce Mladá Boleslav

K nejčastějším vodoinstalatérským pracím, kdy voláme instalatéra, patří montáž a oprava vodoinstalace, kompletní rekonstrukce vodoinstalace, havárie vody aj. Instalér však také řeší instalaci potrubí kanalizace a odpadních systémů dešťové vody, instalaci rozvodů pitné i teplé užitkové vody, rekonstrukci koupelny, výměnu bojleru, výměnu kotle, opravu, výměnu, instalaci baterií, vany, umyvadla, toalety, čištění a výměnu sifonu u umyvadla, vany, sprchové vaničky aj.

Plynařské práce Mladá Boleslav

Plynařské práce - Praha-západVaříte na plynu? Pak je zapotřebí, abyste si nechávali pravidelně provádět revizi plynového zařízení. I když není zemní plyn jedovatý, je výbušný a hořlavý. Ovšem při nedokonalém spalování se vytváří velmi jedovatý oxid uhelnatý. Právě revizi, servis, ale i montáž může dělat jen osoba s příslušným osvědčením. Rozhodně sami se do montáže pouštět nemůžeme, pokud zrovna nejsme plynaři. S čím dalším se můžete obrátit na plynaře? Plynařská práce zahrnuje kromě montáže, revize, servisu plynovodů, také připojení/ odpojení plynoměrů, montáž plynového potrubí, tlakové zkoušky plynovodů, zajištění podkladů pro nové plynové odběrné místo, v případě, že stavíte apod.

Topenářské práce - Mladá Boleslav

I topenářské práce je rozhodně vhodné přenechat na kvalifikovaném topenáři, u kterého se můžete spolehnout na odvedenou práci na profesionální úrovni, rychle a se zárukou. Na topenáře se můžete obrátit například s rozvodem vytápění (novým rozvodem, rekonstrukcí rozvodu, opravou rozvodu), montáží a úpravou kotelny, revizí kotelny, výměnou a montáží radiátorů aj. Kromě samotného rozvodu, Vám topenář vypracuje projekt rozvodů, ale také navrhne nejvhodnější systém vytápění pro Váš byt, dům, chatu nebo chalupu.

Volba systému vytápění

Zima je čím dál delší a během roku převládají spíše chladnější dny, než ty teplé, kdy není zapotřebí si přitápět. Právě u volby vytápění je velmi důležité zvolit takový typ, který bude splňovat efektivitu topení, a současně se nám vrátí nějaké ty vložené investice. Jsme-li laici, a doposud jsme se nějak hlouběji nezajímali o možnosti vytápění, budeme nejspíš překvapeni, jaké možnosti se nám nabízejí. Trh nám nabízí hned desítky různých možností vytápění, lišící se například způsobem rozvodu tepla, typem paliva, topným výkonem, obsluhou, umístěním. Nebo uvažujete o alternativních topidlech? Budete si moci vybrat například ze solárního vytápění, ekologických kamen a kotlů, tepelného čerpadla, infra vytápění.

Instalatér, plynař, topenář v jednom

Tepelná čerpadla, kotleUvažujete, zda oslovit na určitou práci příslušného řemeslníka, který se „jen“ specializuje na danou činnost, nebo spíše dát přednost řemeslníkovi, jehož znalosti a zkušenosti je možné využít i pro jinou, pozdější činnost?

I když by se mohlo zdát, že práce spojené s vodou, plynem a topením mají k sobě na hony daleko, tak naopak jsou úzce provázané. Je rozhodně výhodnější oslovit profi řemeslníka, zabývajícího se více řemesly, a to již jen z toho důvodu, že jedna činnost navazuje a má souvislost s druhou. Kromě toho, vyberete-li odborníka, s jeho prací budete spokojeni, nemusíte pak opětovně zvlášť hledat například instalatéra a plynaře. Kontakt budete mít uložen, a víte, že pak stačí ho jen kontaktovat.

Pečlivý výběr řemeslníka

Mohli bychom použít hned několik rčení, jako „řemeslo má zlaté dno“, „zlaté české ručičky“, ale také „když dva dělají totéž, není to totéž“ apod. Bohužel neplatí to, že když si vyberete jednoho řemeslníka, budou jeho služby minimálně stejně kvalitní, jako když se obrátíme na jiného. Při výběru je dobré se zaměřit na určité parametry, které nám pomohu se zorientovat a rozhodnout se pro konkrétního člověka/ firmu. V prvé řadě je dobré si zjistit reference na příslušného řemeslníka, které můžeme získat ze stran našich známých, přátel, kolegů v práci, či z webových stránek firmy, nebo různých blogů, diskuzí na internetu.

S referencí je úzce spjata zkušenost a odbornost, která je odvozena od délky působení na trhu, škálou zakázek, počtu zakázek. Samozřejmostí by měl být příslušný výuční list, ale také certifikáty, osvědčení. Informujte se také o tom,** zda řemeslník sleduje novinky na trhu, nově zaváděné technologie, materiály** apod. Pokud například řemeslník působí na trhu deset let, a stále si tzv. razí tu svou, používá stejné materiály, neinklinuje k novým technologiím apod., je dPodlahové topení Praha-západobré se mít do určité míry na pozoru. Samozřejmě není zcela špatně, když řemeslník vykonává svoji činnost způsobem, se kterým má tu nejlepší zkušenost, je v ní šikovný a zručný. Ovšem, na druhou stranu, proč nevyužít nových, moderních postupů a materiálů. Rozhodnutí je však na Vás.

Neméně důležitým bodem je i výčet práce, kterou příslušný řemeslník nabízí. Jak vodoinstalatérské, tak plynařské a topenářské práce zahrnují celou škálu činností. Pokud zrovna neoslovíte firmu, zaměstnávající hned několik řemeslníků, málokdy se setkáte s komplexní nabídkou služeb, což je zcela logické. U Vámi vytipovaného odborníka se tedy informujte, zda nabízí, zajišťuje „tu a tu“ práci.

Určitě Vás bude i zajímat cena, za kterou řemeslník příslušnou práci vykoná. Jednoduše si něj vyžádejte cenovou nabídku. Ovšem cena by neměla být tím hlavním kritériem, která rozhodne o volbě příslušného pracovníka. Ne vždy totiž udávaná cena odpovídá kvalitě odvedené práce. Příliš nízká, ale také vysoká cifra může být nápadná.

Obraťte se na odborníky

Jak vodoinstalatérské, tak plynařské a topenářské práce vyžadují v každém ohledu zkušenou a zručnou ruku profesionála. Odbornou práci nechte na profi řemeslníkovi, díky čemuž budete moci očekávat kvalitně provedenou práci, a nemusíte se bát případných havárií, například v podobě vytopené domácnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24076 (topprodukt.cz#798)


Přidat komentář