Bezpečnost práce a požární ochrana Ostrava

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, většinou bohužel velice podceňované, i když jejich dodržování ochrání nejen samotné osoby, ale i majetek proti vzniku neštěstí. je nutno nepodceňovat rizika.

ENERGOM Projekty a.s.

Externí firma ENERGOM Projekty a.s., která se bezpečností práce a požární ochranou zabývá, pečlivě sleduje a má vždy aktuální informace ohledně nových zákonů a vyhlášek. Dokáže tak vaši dokumentaci dát včas do pořádku a také vaše zaměstnance s novelizacemi seznámit. Díky tomu vám, jako zaměstnavateli odpadne řada povinností a můžete se tak věnovat vlastní pracovní činnosti.«« Externí školitel Školení BOZP online »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19413 (internetovy-magazin.cz#9855)