Bezpečnost práce a požární ochrana Ostrava

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, většinou bohužel velice podceňované, i když jejich dodržování ochrání nejen samotné osoby, ale i majetek proti vzniku neštěstí. je nutno nepodceňovat rizika.

Externí školitel

Pokud jako firma nemáte možnost sami si proškolit své zaměstnance, nebo dokonce ani nemůžete platit člověka, který by se o to kompletně staral, nejměte si externí firmu. Dnes to není ničím zvláštním a neobvyklým. Naopak je to velice výhodné a zbaví vás to, jako podnikatele řady povinností. Nikdo z nás, normálních lidí, nemá čas sledovat všemožné, mnohdy i nemožné vládní nařízení a schválené zákony či vyhlášky. Proto ani nemůžeme tušit, že se zrovna změní, ale vše musí být, podle dokumentace správně.«« Školení bezpečnosti práce a požární ochrana Školení BOZP online »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19413 (internetovy-magazin.cz#9855)