Bezpečnost práce a požární ochrana Ostrava

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, většinou bohužel velice podceňované, i když jejich dodržování ochrání nejen samotné osoby, ale i majetek proti vzniku neštěstí. je nutno nepodceňovat rizika.

Školení bezpečnosti práce a požární ochrana

V momentě, kdy je do zaměstnaneckého poměru přizván nový zaměstnanec, měl by vždy projít povinným školením bezpečnosti práce a požární ochrany. Bohužel ne všude je to standard. Zejména ty malé firmy nemají pověřenou osobu, jež je kogentní k tomu školit, a ani tomu nevěnují dostatek času. Většinou se věc vyřeší předložením formuláře, kde podpisem zaměstnanec stvrdí, že byl dostatečně seznámen s povinnými body, co se týkají právě školení bezpečnosti práce a požární ochrany, že rozumí všemu, co se píše a také, že se podle toho bude chovat, respektive pracovat.

V případě kontroly OIP, nebo v případě pracovního úrazu dochází k šetření inspektrorátu práce. Inspektoři mohou vyslechnout zaměstnance bez přítomnosti zaměstnavatele, na to mají podle zákona právo. Zde se nejčastěji projeví, že se bezpečnost práce neškolí, ale pouze se řeší podepsaným dokumentem. Následuje správní řízení s možnou pokutou až 2mil. Kč.«« Nepodceňovat rizika Externí školitel »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19413 (internetovy-magazin.cz#9855)